26.10.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS NA SVLR

Ljubljana,  26.  10.  2011 -  Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je na tematski seji sestalo z Igorjem Strmšnikom in sodelavci iz Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Beseda je tekla o sofinanciranju investicij po Zakonu o financiranju občin v letošnjem letu in v letu 2012 in o 6. javnem razpisu. Prav tako pa so člani predsedstva predstavnike službe pozvali k čim večji vključitvi občin v pripravah na naslednjo finančno perspektivo.  


Potem, ko je bil v državnem

zboru sprejet popravek proračuna za letošnje leto, obenem pa  so poslanci zavrnili

interventni zakon, je vlada uspela zagotoviti sredstva za sofinanciranje

investicij občin (12 milijonov na seji vladi 20. 10. 2010, 6 milijonov naj bi

jih bilo zagotovljenih še na seji vladi 27. 10. 2011). Pri tem se je Strmšnik

zahvalil Združenju občin Slovenije za konstruktivno vlogo pri pogajanjih.

Hkrati pa povedal, da bodo občine, ki še niso prejele pogodb, te prejele v teh

dneh. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo pri vsaki posamezni občine določen

natančen rok za oddajo zahtevkov, saj zaradi popravka državnega proračuna rok

za zahtevke iz poziva ni izvedljiv, nekatere občine bodo namreč do tega datuma

šele dobile pogodbe.

V proračunu države je za leto 2012 določena

enaka višina  za sofinanciranje investicij v občinah kot v letošnjem letu.

 Tako bo šel  poziv za leto 2012 ven takoj po oddaji pogodb, se pravi

še letos, kar lahko izvedejo v okviru tekočih poslov, ki jih opravljajo.

Glede naslednje finančne

perspektive je predsedstvo ZOS želelo informacije, kaj so osnovni vidiki

perspektive s strani Evropske komisije in kje lahko občine vplivajo in pomagajo

pri  kreiranju vsebin, seveda s ciljem čim večjega učinka tako za občine

kot državo.

Nekako se je izoblikovalo

stališče, da je potrebno ohraniti enotni sistem upravljanja s sredstvi s strani

države (sistem delitve po različnih ministrstvih se ne izkazuje za dobrega).

Prav tako pa bi bilo smiselno, da občine že sedaj preko regionalnih razvojnih

agencij odigrajo aktivno vlogo in sooblikujejo regionalne razvojne programe, ki

bi bili lahko podlage za nastanek dobrih operativnih programov.

Iz vsega povedanega  s strani

predstavnikov službe se je dalo razbrati, da bodo občine morale iskati projekte

večjega pomena, kar pomeni tudi, da bodo občine morale sodelovati in

povezovati.  

Obseg razvojnih sredstev se bo

prav gotovo zmanjšal, vendar na SVLR-ju pričakujejo, da zmanjšanje ne bo

drastično, po drugi strani pa se krepi evropski socialni sklad.

Izpostavljeno je bilo

vprašanje, kako se bo izvedlo optimalno programiranje predvsem v regijah, ki

imajo veliko občin. Strmšnik odgovarja, da naj bi zadeve rešil razvojni svet

regije, dogovor za razvoj regij pa naj bi bil tisti fokus, s katerim bi se

zadostilo ciljem. V okviru SVLR so bili imenovani ti. skrbniki regij, ki naj bi

strateško tolmačili politiko in časovnico. 

Ker bo prihodnje leto  leto priprav operativnih programov, se morajo

občine odločiti, ali bodo oblikovale nove svete regij in se tako uskladili z

zakonom, ki postavlja rok do marca 2012. čŒe to ne bo izvedeno, se bo s tem

sporočalo, da v novo finančno perspektivo ne bodo vstopale regije in da bodo

cilji postavljeni s strani države.< ČARI PROTOKOLA