07.04.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA ZOS NA MINISTRSTVU ZA GOSPODARSTVO

Ljubljana, 07.04.2010 - Danes se je predsedstvo Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) sestalo na prvi letošnji tematski seji predsedstva, ki je potekala na Ministrstvu za gospodarstvo. Državna sekretarka Darja Radič‡ je v imenu ministrstva vse lepo pozdravila, potem pa je besedo predala predsedniku ZOS Robertu Smrdelju. Predsednik ZOS je uvodoma predstavil aktualne problematike občin s področja ministrstva za gospodarstvo, (gospodarska središča, turistična problematika, črpanje EU sredstev in trajnostni razvoj).
 


 

V zvezi z gospodarskimi središči, bodo po besedah namestnice ministra za gospodarstvo podpirali vse pobude konzorcijev, ki se bodo zavezali k nekim določenim ciljem (odpiranje novih delovnih mest, ustanavljanje novih podjetij). Na podlagi sklepa o izbiri bodo morali konzorciji ustanoviti novo podjetje, ki bo upravičenec sofinanciranja. Pomembno je, da bodo v omenjenih konzorcijih lahko sodelovale tudi občine in na ta način posredno pridobile vire sofinanciranja. Konzorcij bo s predloženo dokumentacijo moral izkazati sposobnost za vodenje projekta, med drugim bo moral zagotoviti finančna sredstva za uspešno delovanje projekta ter se zavezati, da bo v projekt vezal raziskovalno-razvojna sredstva. Razpis bo prilagojen raznolikostim v slovenskem prostoru, tako da bo njegovo izvajanje možno na celotnem državnem območju. Po besedah državne sekretarke razpis ne bo enovit, ampak bo razdeljen v segmente, ki bodo spodbujali različna področja. Ambicija ministrstva je, da se pretežni del sredstev porabi za kreiranje novih produktov in novih storitev. Omenila pa je tudi podporo lesni industriji in spodbujanju le te, saj je les nenazadnje edino naravno bogastvo, ki ga v Sloveniji imamo.

Na ZOS menimo, da je premik v smeri, ki jo je predstavila državna sekretarka, da bodo projekti podprti po panogah, dober. Po besedah državne sekretarke se operativni program spreminja v delu, ki predstavlja premik od »kvadratur« k znanju. Bistveno spremembo od prejšnjih razpisov pa predstavlja tudi zmanjšanje števila projektov ter večanje velikosti projektov.

 

Sledila je problematika trajnostnega razvoja in v tem okviru trajnostna raba energije. Predstavnik ministrstva je povedal, da je vlada določila, da se sredstva porabijo za energetsko sanacijo državnih nepremičnin. Iz tega razloga sredstev tudi ne morejo nameniti za energetsko sanacijo osnovnih šol in vrtcev, kot smo predlagali na ZOS. Po besedah državne sekretarke so izbrani takšni državni objekti, kjer je energetska sanacija najbolj smotrna, ker izbrane stavbe delujejo 24 ur na dan, vsak dan v letu.

 

Glede turistične problematike nam je predstavnik ministrstva predstavil projekt oziroma razpis za destinacijski management in poudaril, da je s projektom potrebno začeti zaradi večje konkurenčnosti slovenskega turizma. Potrebno bo zagotoviti tudi sistemske vire financiranja, saj nepovratnih sredstev ne bo več. Razmišljajo o ustanovitvi sklada za turizem.

 

S strani ZOS je bilo postavljeno vprašanje glede možnih virov sofinanciranja pri naslednji finančni perspektivi. Predstavnik ministrstva je poudaril, da je trend financiranja področja trajnostnega razvoja ter področja razvijanja in povečevanja produktivnosti, turizem pa ni prioriteta.


< 75. REDNA SEJA VLADE