12.09.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

TEMATSKA SEJA PREDSEDSTVA NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO

Ljubljana, 12.9.2011 - Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič s sodelavci se je danes na Ministrstvu za obrambo srečala s člani predsedstva Združenja občin Slovenije pod vodstvom predsednika združenja in župana Občine Pivka Roberta Smrdelja. Ministrica je poudarila, da Ministrstvo za obrambo, vključno s Slovensko vojsko in Upravo RS za zaščito in reševanje z lokalno skupnostjo veliko sodeluje in se s predstavniki lokalne skupnosti tudi pogosto srečuje. Prisotni so se osredotočili na problematiko prenosov MORS-ovega nefunkcinalnega nepremičnega premoženja na občine ter na problematiko umeščanja vojaških objektov v prostor. Posebno pozornost pa so namenili civilno- vojaškemu sodelovanju pri izvajanju vojaških aktivnostih.


Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je največje presečno področje, kjer poteka sodelovanje med ministrstvom in lokalnimi skupnostmi. Ministrica je poudarila, da obrambni sistem že nekaj časa zaznamuje izgubljanje sredstev, kar ima učinke na vojaškem sistemu ter na sistmu zaščite in reševanja. Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se že kaže problem pri možnostih sofinanciranja večje gasilske opreme in tehnike za gasilske zveze in društva, saj na strani Uprave RS za zaščito in reševanje kot na strani občin za ta namen ni več na razpolago toliko sredstev kot v preteklosti. Glede na to, da je gasilstvo eno temeljnih organizacij pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, bo potrebno rešitvam na tem področju nameniti veliko pozornosti. Skrb, ki so jo izrazili tako ministrica za obrambo kot tudi predstavniki občin, se nanaša na znižanje standardov in stopnje odzivnosti v primerih naravnih in drugih nesreč. Zakon o spremembah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je prinesel pozitivne učinke na razmerje med reševalci prostovoljci in njihovimi delodajalci.

 

Prenos nepremičnin v upravljanju Ministrstva za obrambo, ki so za ministrstvo in za Slovensko vojsko neperspektivne, pa se kažejo v interesu lokalne skupnosti. Tako je bilo v preteklih letih uspešno izpeljanih kar nekaj projektov. V bodoče bo s temi nepremičninami upravljal Javni sklad RS za nepremičnine poleg tega zakon ne predvideva nadaljnih možnosti prenosa nepremičnin na lokalne skupnosti na podlagi javnega interesa, zato se bo večji poudarek na prenosih v obliki regijskih razvojnih spodbud.

 

Poudarjeno je bilo, da vojska sodeluje z velikim številom društev, enote in poveljstva Slovenske vojske imajo določena tudi območja, na katerem delujejo kot domicilne enote. Med drugimi aktivnostmi je bila v tem letu Slovenska vojska v javnosti prisotna tudi z organizacijo koncertov Orkestra Slovenske vojske in orkestrov vojska drugih sodelujočih držav, ki so sodelovale na Festivalu vojaških orkestrov Regiment po cesti gre, v nekaterih slovenskih mestih. Predsednik Združenja slovenskih občin Robert Smrdelj je dejal, da Slovenska vojska s civilnim okoljem zelo dobro sodeluje in izrazil željo, da bi bilo tako tudi v bodoče.

 

Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič in predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj sta potrdila, da je sodelovanje med ministrstvom in združenjem dolgotrajno pomembno v luči čim boljšega zagotavljanja skupnega interesa v dobro prebivalstva.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 12. IN 16. SEPTEMBROM