29.11.2021 Starost: 1 let

TA TEDEN V PARLAMENTU - SPREMEMBE SESTAVE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH SVETOV

Ljubljana, 29. 11. 2021 - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo v petek obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki med drugim predvideva povečanje števila predstavnikov ustanovitelja.


Do predlagane novele zakona so kritični tako v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) tudi v stroki. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na pet od skupno 11 članov se odpirajo vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev, opozarjajo.

 

Sindikat Sviz je med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju zbral tudi 24.224 podpisov proti spreminjanju sestave svetov zavodov ter jih v minulih dneh predal predsedniku DZ Igorju Zorčiču.

 

Po besedah ministrice za izobraževanje Simone Kustec je vsakršen strah, da bi imela katera od treh strani v svetu večino, odveč. Ob tem izpostavlja, da je računsko sodišče ob reviziji delovanja javnih zavodov podalo priporočilo, da je treba povečati vlogo ustanovitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Sporočilo računskega sodišča je torej, da je vloga ustanovitelja, torej občine, in ne države, tista, ki jo je treba še okrepiti v sistemu, ker je, sodeč po sedanju ureditvi, premajhna, je prepričana ministrica.


< NOVOSTI PRI OBLADOVANJU COVIDA - VELJAVNE OD SOBOTE