29.01.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SVLR DANES O JAVNEM POZIVU ZA RAZVOJNE PROJEKTE

Ljubljana, 29.1.2010 - Služba vlade za lokalno samoupravo bo danes predstavila peti javni poziv iz naslova prednostne usmeritve o regionalnih razvojnih programih za obdobje 2010-2012 in aktivnosti na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji. Za omenjeno obdobje je na razpolago 203,23 milijona evrov.


Upravičenci do nepovratnih sredstev, ki jih v 85 odstotkih sofinancira EU, so občine in subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni oziroma javni zavodi, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost.

 

Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje projektov, ki so vključeni v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in so jih potrdili sveti razvojnih regij, nanašajo pa se na področje ekonomske, izobraževalne, socialne in okoljske infrastrukture. Obenem vključujejo razvoj urbanih naselji, javno infrastrukturo s posebnimi varstvenimi režimi in turistična območja.


< 66. REDNA SEJA VLADE