20.04.2022 Starost: 338 dni

ŠTUDIJA O USPOSABLJANJU JAVNIH USLUŽBENCEV NA PODROČJU INTEGRITETE

Ljubljana, 20. 4. 2022 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli študijo o usposabljanju javnih uslužbencev na področju integritete, ki jo je pripravila Transparency International (TI), nevladna organizacija, ki se ukvarja z uveljavljanjem transparentnosti in integritete v javnem sektorju in nosilcih moči.


TI v študiji ugotavlja in poudarja, da je usposabljanje javnih uslužbencev o integriteti namenjeno dvigu ozaveščenosti o integriteti,  standardih in preprečevanju korupcije v javnem sektorju. Vsebine usposabljanj so z različnih področij, vključno s kodeksi ravnanja in etike, prepoznavanjem navzkrižja interesov, spoznavanju pravil pred in po zaposlitvi, proaktivno razkritje in drugo.

Tovrstna usposabljanja nudijo več prilagodljivosti in so stroškovno učinkovita, kar je pomembno upoštevati pri porabi omejenih javnih sredstvih. Ocene učinkovitosti usposabljanj o integriteti izkazujejo prednosti kratkih, tematskih modulov in interaktivnih vsebin za učinkovito učenje. Poleg tega kažejo na pomen sodelovanja različnih strokovnjakov pri oblikovanju seminarjev o integriteti.

Brezplačna usposabljanja o integriteti pri delu v javnem sektorju izvaja Upravna akademija.

Študija je na voljo TU.

                                                        * * *


< POBUDA ZA PRIKLJUČITEV K AKCIJI "CITIES 4 CITIES"