16.10.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

STROKOVNI DELOVNI TELESI ZOS IN SOS OBRAVNAVALI UREDBO O CENAH KOMUNALNIH STORITEV

Celje, 15. 10. 2012 – V Narodnem domu v Celju sta se na razširjeni seji sestala Komisija za gospodarske javne služne SOS in Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo. Delovni telesi sta obravnavali Predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, to je zadnja verzija predloga uredbe, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor dalo v javno obravnavo 10. 10. 2012.


 

 

Udeleženci sestanka so opozorili na nedopustnost določb, ki

občinam nalagajo nove finančne obveznosti. V tem sklopu se tudi predlaga

črtanje določbe, po kateri bi morala občina plačevati neizkoriščene

zmogljivosti javne infrastrukture (13. člen predloga).

Prav tako je bilo izpostavljeno, da bi bilo smiselno dati

pobudo za spremembo Zakona o javnih financah, v katerem bi se opredelila

namenskost najemnine za infrastrukturo (3. člen predloga). Glede najemnine je

bilo opozorjeno, da je le-ta del omrežnine ter da subvencij ne more biti v sami

ceni. Večkrat je bilo opozorjeno, da osnovni standardi komunalnih storitev niso

določeni, kar je velika pomanjkljivost sistema.

Te in še mnoge nedoslednosti predloga uredbe bodo v prihodnjih

dneh najprej usklajevana z Zbornico komunalnih storitev, potem pa bodo pripombe

na predlog uredbe predstavljena  še

pripravljavcu uredbe, to je Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 15. IN 19. OKTOBROM