23.04.2014 Starost: 6 let

STATISTIKA ZA ŠIRŠE PODROČJE KULTURE V SLOVENIJI

Ljubljana, 23. 4. 2014 - Ministrstvo za kulturo na je poslalo obvestilo, da sistematično zbirajo in razvijajo statistiko za širše področje kulture v Sloveniji.


Posamične statistične zbirke si uporabniki lahko pogledajo na spletnih straneh kulturnega ministrstva.

Zainteresirani pa lahko podrobneješe informacije pridobijo tudi pri gospe Brigiti Lipovšek na naslovu brigta.lipovsek(at)gov.si

Spletne povezave:
http://www.mk.gov.si/

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/mediji/2014/medijska_krajina_v_sloveniji_16042014.pdf

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Novice/2014/KULTURA_V_STEVILKAH_2010-2012-SLO.pdf


< PRIPRAVE NA EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2014 SO ŽE V TEKU