26.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

STALIŠČE ZOS O ZDRUŽEVANJU REPREZENTATIVNIH ZDRUŽENJ

V preteklem tednu je Skupnost občin Slovenije vsem občinam posredovalo ponovni dopis s pobudo po združevanju obeh reprezentativnih združenj občin. V ZOS občin ne želimo obremenjevati s pošiljanjem tovrstnih elektronskih sporočil na njihove naslove, zato že večkrat podano stališče naših organov o tem, da Slovenija potrebuje dve reprezentativni združenji občin navajamo v nadaljevanju. Stališče bo objavljeno tudi v našem elektronskem časopisu.


Glede združevanja obeh reprezentativnih združenj smo v tem mandatu iz Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) Skupnosti občin Slovenije že posredovali stališča Predsedstva ZOS, kot tudi lanskoletne Skupščine ZOS, iz katerih je bilo jasno razvidno, da se z združevanjem občine članice ne strinjajo.

ZOS je nastalo konec 90 let kot posledica premajhne zastopanosti majhnih in srednjih občin pred državnimi organi s strani obstoječega reprezentativnega združenja. Tako se je v ZOS do leta 2003 včlanilo preko 40 občin članic, na današnji dan pa je v združenje pristopilo že 126 občin članic. Povečanje članstva je posledica zagnanega zastopanja interesov občin članic pred državnimi organi, kot tudi ogromno vloženega truda v zvezi z informiranjem občin članic, ki so z našimi storitvami zadovoljne.

Dejstvo je, da do združevanja lahko pride le na osnovi prostovoljne odločitve obeh združenj, zato nas nenehno sugeriranje (ZOS, občinam članicam in tudi vsem ostalim) po združevanju s strani Skupnosti občin Slovenije spominja na željo po enostranskem prevzemu. Menimo, da je konkurenca zdrava in kot taka prinaša veliko dobrega. Slovenski prostor je že imel priložnost imeti samo eno združenje, vendar je ravno zaradi monopolnega položaja in delovanja predvsem v korist nekega segmenta občin posledično nastalo ZOS. ZOS je bilo z delovanjem v tem mandatu ključno pri finančni sanaciji »podhranjenih« občin. To so zaznale tudi občine in se nam zato številčno pridružile.

Na podlagi navedenega, si bomo v ZOS še naprej prizadevali za interese občin članic in se potrudili, da skupaj s Skupnostjo občin Slovenije dosežemo sodelovanje na posameznih področjih, ki so pomembna za vse občine v Republiki Sloveniji (dogovor o višini vsakoletne povprečnine, izpeljava skupnih javnih naročil in podobno). Pri mnenjih o zakonodaji in o ostalih zadevah pa menimo, da je koristno, da imamo različna stališča in tako širimo pogajalski prostor ter omogočamo vsem občinam (majhnim, srednjim in velikim), da izrazijo svoja mnenja.


< SEJA VLADE 22. MAJ 2008