18.09.2018 Starost: 5 let

STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJIE NA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2019 IN 2020

Ljubljana, 18. 9. 2018 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance poslalo dopis s stališčem na izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020. Menimo, da izračun ne zajema vseh podatkov, ki bi povprečnino postavili na raven dejanskih stroškov občin in pozivamo pristojne k temeljitejšo preverbi katere naloge in obveznosti bodo občine morale izvajati in kje vse se bodo povečali stroški. Temu pa naj sledii priprava nabora dejanskih dodatnih stroškov občin.


Združenje občin Slovenije v dopisu tudi poudarja, da je razkorak med financiranjem po Zakonu o financiranju občin in določeno povprečnino ter investicijskim transferom je na letni ravni še vedno preko 100 mio EUR. Z zadnjo novelo Zakona o financiranju občin je bil v veliki meri umetno zmanjšan pravzaprav še bistveno večji razkorak med dejanskimi stroški in povprečnino. Zakon določa, da se inflacija ne upošteva pri izračunu povprečnine, mi pa smo prepričani, da bi se morala. Namreč, dejstvo je, da so stroški občin v tekočem letu povečani za rast stroškov (inflacija) glede na pretekla leta in z neupoštevanjem inflacije realno občine s povprečnino ne bodo krile stroškov.

Izpostavljamo tudi, da je bilo občinam tudi v lanskem letu z novo sprejetimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi naloženo dodatno izvajanje nalog, ki so prinesle tudi nova finančna bremena.


V Združenju občin Slovenije na podlagi izračunov predlagamo, da se višina povprečnine za leto 2019 določi najmanj v višini 608,78€. Višina je utemeljena na višini dejanskih stroškov občin za leto 2017, rasti stroškov življenjskih potrebščin v 2017  ter stroških ki jih prinašajo nove naloge za leto 2018. Prepričani smo, da bodo občine za izvajanje zakonsko določenih nalog imele stroške najmanj v tej višini, zato želimo, da se to upošteva pri določitvi povprečnine. 

Predlagali pa smo tudi,
da se z ZIPRS absolutno skrajša prehodno obdobje za poln investicijski transfer in sicer do leta 2020, ko mora biti sistemsko sofinanciranje investicij na 6% nepovratnih sredstev. Trenutna prehodna ureditev je izrazito problematična, saj najšibkejše občine stimulira k prekomernemu zadolževanju.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *

 

 


< PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE DOLOČILO PREDLOG POVPREČNINE