25.05.2015 Starost: 8 let

STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ljubljana, 25. 5. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS, Državni zbor in Državni svet poslalo dopis, v katerem podajamo stališče do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EPA 482-VII, ki ju je v državnozborski postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem.


v uvodu dopisa jasno opozorarjamo in poudarjamo, da bi, na predlagani način, institut nekrivdnega odpoklica župana z referendumom resno posegel na področje stabilnosti delovanja lokalne samouprave v Sloveniji ter v veliki meri razvrednotil institut volitev.

V Združenju občin Slovenije načeloma ne nasprotujemo, da pravni red določi odpoklic izvoljenih funkcionarjev s strani občank in občanov, vendar mora biti sistem urejen na način, da bo transparenten, sorazmeren in z ustreznimi varovalkami, ki bodo v čimvečji meri preprečevale zlorabe. V kolikor je v lokalni skupnosti širše javno mnenje, da je delo izvoljenih funkcionarjev absolutno pod pričakovanji ali da celo nastaja škoda, menimo, da je korektno, da se omogoči predčasno razrešnico. V izogib političnim zlorabam, predvsem poražencev na županskih volitvah, ki pa so praviloma člani občinskih svetov, menimo, da je nujno urediti vzajemen odpoklic za vse občinske funkcionarje in ne le za župana. Predlagamo torej, da se namesto instituta odpoklica župana vzpostavi institut nezaupnice občinskim funkcionarjem oz. institut hkratnega odpoklica župana in občinskega sveta oz. institut zahteve po predčasnih volitvah v občini. V primeru odpoklica bi se posledično izvedle celotne nadomestne volitve tako za župana kot za člane občinskega sveta, kar je organizacijsko in stroškovno ekvivalentno kot le županske volitve. Ta način bi bil po mnenju Združenja občin Slovenije najbolj smotrna varovalka v izogib zlorabam instituta nekrivdnega odpoklica župana na referendumu s strani politične opozicije v občini.

V Združenju občin Slovenije menimo tudi, da je potrebno vprašanje urediti celovito in enotno za vse voljene funkcionarje na državnem in lokalnem nivoju, upoštevajoč, da je (pasivna) volilna pravica ena od temeljnih človekovih pravic, bistvena za delovanje demokratično urejene države, zato mora biti poseganje vanjo urejeno skrajno previdno in sorazmerno s ciljem, ki se ga zasleduje.

Združenje občin Slovenije predlaga, da se, v ozir enakega obravnavanja vseh voljenih funkcionarjev v državi, tudi na državni ravni ravno tako uvede možnost predčasnega razpisa državnozborskih volitev na pobudo volivcev na podlagi podobno uporabljenega referenduma.

Glede na predlagan resen poseg v stabilnost delovanja lokalne samouprave na Slovenskem, kot reprezentativno združenje slovenskih obči, pričakujemo o predlogu spremembe Zakona o lokalni samoupravi poglobljen in resen pogovor tako s predsednikom Vlade RS, vodstvom parlamenta ter predstavniki vladne večine v parlamentu.

* * *


< ZBIRANJE PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONA IN UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI