28.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SREČANJE ŽUPANOV IN KOORDINATORJEV RAZVOJNEGA PARTNERSTVA SREDIŠČA SLOVENIJE

Ljubljana, 28. 5. 2010 – Danes je v Vačah potekalo srečanja županov in koordinatorjev Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Partnerstvo se je v Geometričnem središču Slovenije (GEOSS) okrepilo z dvema novima članicama – občinama Domžale in Mengeš. Srečanja se je udeležil tudi minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dr. Henrik Gjerkeš.


 

Razvojno partnerstvo središča Slovenije je interesno povezovanje občin na delu območja Srca Slovenije. Formalno je bilo vzpostavljeno junija 2006, v partnerstvu pa poleg današnjih novih pridruženih občin sodelujejo in se povezujejo še občine Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Ĺ martno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Zagorje in Radeče. Minister Gjerkeš je v svojem nagovoru pozdravil tovrstne oblike povezovanja in sodelovanja slovenskih občin, saj rezultati in učinki razvojnega partnerstva pričajo o pozitivnih rezultatih in doseganju zastavljenih ciljev. Kot je dejal minister je bila v tem času ustanovljena blagovna znamka Srce Slovenije, ki danes vključuje preko 30 akterjev ter povezuje turistične točke, ponudnike, projekte, iniciative, dogodke in izdelke geografsko zaokroženega območja v osrčju Slovenije.

 

Obenem je izrazil tudi zadovoljstvo nad srečanjem na GEOSS-u, ki simbolizira zakoreninjenost Slovencev na območju Slovenije. Kot je dejal nam GEOSS kot osrednje stičišče vseh Slovenk in Slovencev prinaša sporočilo državotvornosti. »Tu so se že pred 21 leti prvič zbrali župani vseh slovenskih občin in izrazili zahtevo po suvereni in samostojni državi, kar je eden izmed pomembnih mejnikov na področju oblikovanja naše politične volje« je še dejal. Po njegovem mnenju je pomembno, da to tradicijo ohranjamo.

 

Sodelovanje z župani in občinami, vključenimi v razvojno partnerstvo središča Slovenije je ocenil kot dobro, a ob tem izrazil tudi željo po še opaznejšem napredku pri zagotavljanju in iskanju novih, ustreznejših rešitev, s pomočjo katerih bo vsem občinam omogočeno uresničevanje nalog, za katere so pristojne. Kot je dejal, je »naš skupni cilj lokalna samouprava, ki bo lahko vršila tisto nalogo, ki ji je namenjena - da avtonomno skrbi za potrebe občank in občanov ter prispeva k višji kakovosti njihovega življenja«. To je po mnenju ministra skupna naloga nas vseh.

 

* * *


< 24. IZREDNA SEJA DZ