06.04.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SREČANJE ZOS IN SOS Z MINISTRICO MAG. PLOŠTAJNERJEVO

Ljubljana, 06.04.09 - Ministrica mag. Zlata Ploštajner se je danes sestala z ožjim vodstvom ZOS in SOS. Ĺ lo je za prvo srečanje med SVLR in obema združenjema na najvišjem nivoju. Tovrstna srečanja bodo odslej organizirana predvidoma dvakrat letno.


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>Združenji sta predstavili odprta vprašanja in težave z različnih področij – s področja prostorskega planiranja, komunalnih zadev, nivojskih križanj ipd., kjer Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko deluje kot posrednik pri reševanju težav s posameznimi resorji. </o:p>

<o:p>Sogovorniki so pozornost namenili tudi aktivnostim, ki jih SVLR vodi skupaj z občinami. </o:p>

<o:p>Vsi sogovorniki pa so se tudi dogovorili za oblikovanje posebne delovne skupine. Posebna delovna skupina bo po ministričinih besedah pod vodstvom službe za lokalno samoupravo delala na ključnih odprtih vprašanjih in potem posredovala predloge resorjem. V skupini bodo tako skupaj z občinami pregledali, kaj občine čaka v času krize, in kako naj ravnajo. Skupina bo še ta teden ob pregledu stanja pripravila predlog aktivnosti na lokalni in državni ravni. Ministrica je dejala, da so med drugim oblikovali tudi rešitve, kjer širijo nabor investicijskih projektov, prav tako pa bodo po njenih besedah "možni triletni projekti, ki bodo občinam olajšali črpanje sredstev". Ena izmed rešitev je tudi na ravni evropskih projektov, kjer bodo plačila občinam odslej možna dan pred zapadlostjo njihovih obveznosti do izvajalcev. Kot je še dejala, so pozornost namenili tudi prostorskemu planiranju ter komunalnim zadevam. Podpredsednik SOS Peršak je poudaril, da je pomembno, da je "vlada resno vzela naše zahteve, ki smo jih predstavili ob pogajanjih o višini povprečnine za letošnje leto, in da so resorji na vladi dobili nalogo, da morajo preučiti predloge". Kot je dejal, med te predloge sodijo tudi vprašanja, kako priti do zadovoljivih rešitev, predvsem glede cene elektrike, prenosa kmetijskih zemljišč in gozdov na občine ter avtonomije občin glede določanja cen javnih storitev, zlasti na področju komunale. Glede urejanja prostora pa je Peršak dodal, da so nekateri roki sedaj povsem nerealni. Želijo si večjo usklajenost znotraj vlade, še posebej kar zadeva pogoje za sprejemanje občinskih in prostorskih načrtov. Ob tem je posebej izpostavil področje sociale, ker je to po njegovem mnenju v današnjem času vedno večje breme. Predsednik ZOS Smrdelj pa je pojasnil, da želijo občine državi predlagati prenos vojaških stanovanj, ki so trenutno nezasedena, na republiški stanovanjski sklad, s čimer bi jih lahko usposobili za socialna stanovanja. "To so resursi, ki so na voljo, pa so slabo izkoriščeni," je še dejal ter dodal, da sem sodi tudi sklad kmetijskih zemljišč. Veliko kmetijskih zemljišč je po njegovih besedah takšnih, s katerimi bi se dalo zagotoviti bistveno bolj fleksibilno zemljiško politiko v občini. Dejal je tudi, da je prostorsko načrtovanje eno večjih problemov. "Okoli 75 občin je doslej že oddalo prvo gradivo na ministrstvo za okolje in prostor, medtem ko mora skoraj dve tretjini občin ta korak še narediti." Ob tem je poudaril problem velikega navala na državne inštitucije, zato so slednje že pozvali, da vse ekipe, ki se s tem ukvarjajo, okrepijo. "Prostorski načrti so eden temeljnih razvojnih aktov občin in je res nujno, da se čim prej izpeljejo," je še dejal. </o:p>


< OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV VSEBINSKIH MREŽ NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA NACIONALNI RAVNI ZA LETI 2009 IN 2010