15.04.2019 Starost: 4 let

SREČANJE Z MINISTROM ZAJCEM, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

V petek, 12.4.2019, je na Ministrstvu za okolje in prostor potekalo srečanje s predstavniki združenj in ministrom Zajcem, kjer so bile predstavljene spremembe gradbene zakonodaje (Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti), Predlog Zakona o katastru nepremičnin in Zakon o evidentiranju nepremičnin.


Na srečanju je državni sekretar predstavil predvidene spremembe gradbenega trojčka, ki za Gradbeni zakon predvideva spremembe glede obveznosti pridobivanja dovoljenj in prijave začetka del, spremembe v postopku pridobivanja dovoljenj, spremembe pri inšpekcijskih ukrepih in prometu z nepremičninami.

Zakon o urejanju prostora predvideva spremembe na prostorskem načrtovanju- vsebinska pravila, pri postopke priprave prostorskih izvedbenih aktov in lokacijska preveritev. Na ukrepih zemljiške politike- opremljanje stavbnih zemljišč, komunalni prispevki.

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti pa predvideva spremembe pri odpravi ugotovljenega neskladja prehodnih obdobij za pooblaščene arhitekte in inženirje s prehodnim obdobjem za gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost in v v delu ukinitve pravice matične sekcije, da zahteva nadzor nad namensko uporabo sredstev zbornice.

S strani Geodetske uprave RS je bil predstavljen tudi Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki v celoti nadomešča zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006. V okviru projekta e-prostor, ki je financiran s strani kohezije,so pristopili tudi k informacijski prenovi vseh njihovih evidenc, ki so bile razdrobljene. Vsi podatki se bodo sedaj vodili kot celota in ne več razdrobljeno. Osnovni namen celotnega zakona je uvesti e-poslovanje v celotno poslovanje in s tem skrajšati evidentiranje nepremičnin in strankam zagotoviti, da čimprej pridejo do željenih informacij. Gre za celotno prenovo zakona. Pričetek uporabe zakona se predvideva konec leta 2021, ko bodo že prenovili procese, potem pridejo tudi evidentiranja po novem procesu.

Na sestanku je bil sprejet sklep, da vsako združenje imenuje dva predstavnika v koordinacijsko skupino, ki bo pred javno obravnavo, pregledalo spremembe in jih nadgradilo s stališči občin, oblikovalo popravke v predvidenih sprembah zakonodaje ter  se uskladilo z ministrstvom, preden gre zadeva v javno obravnavo.

   


< 27. REDNA SEJA VLADE RS