05.07.2022 Starost: 210 dni

SREČANJE Z MINISTRICO AJANOVIĆ HOVNIK IN MINISTROM JEVŠKOM

Ljubljana, 5. 7. 2022 - Danes je v prostorih Ministrstva za javno upravo potekal delovni sestanek z ministrico za javno upravo mag. Sanjo Ajanović Hovnik in ministrom za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksandrom Jevškom ter predsedniki združenj občin. Sestanka sta se udeležila predsednik ZOS Robert Smrdelj in član predsedstva ZOS Franci Rokavec.


Uvodoma je ministrica Ajanović Hovnik izpostavila pomen sodelovanja in dialoga ter dodala, da bosta oba z ministrom Jevškom delovala v prid lokalne samouprave.

Predsedniki združenj so se zahvalili za povabilo in si bili enotni, da je sodelovanje med občinami oz. združenji ter ministrstvoma ključno.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je povedal, da je veliko področij, kjer je sodelovanje in iskanje rešitev nujno. Vsi trije predsedniki združenj so se dotaknili povprečnine in vsakoletnih pogajanj, predsednik ZOS Robert Smrdelj pa je ministrici in ministru predal poziv, naj država zagotovi resnično zagotovi sredstva občinam za izvajanje zakonsko dodeljenih nalog. Minister Jevšek je dodal, da se zaveda, da bodo pogovori o višini povprečnine zahtevni, vendar verjame, da bomo našli skupno rešitev.

Predsednik Smrdelj je razpravi je opozoril tudi na izvajanje projektov iz kohezijskih sredstev in na težave, ki so posledica podražitev. Minister Jevšek je v zvez s tem povedal, da se s težavami soočajo vse države članice EU in da se v tej luči pri Evropski komisiji pripravljajo rešitve.

Del pogovorov je bila tudi regionalizacija države. Predsednika Smrdelja je zanimalo ali bo vlada naredila korak naprej pri ustanavljanju pokrajin. Slovenija ima ravno zaradi manjka pokrajin velike težave pri zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja in posledično črpanju evropskih sredstev. Ministrica Ajanović Hovnik je povedala, da je del zavez iz koalicijske pogodbe tudi decentralizacija in modernizacija državne uprave ter dodala, da je pomembno, da se v luči regionalizacije okrepi delovanje in pomen regionalnih razvojnih svetov. Dodala je, da se na ustanovitev pokrajin ne bi smelo gledati samo kot na politično vprašanje. Župan Rokavec je poudaril, da je Slovenija izjemno centralizirana pokrajina in zato kot država izgubljamo velik razvojni potencial. Dodal je, da je sedanjih 12 statističnih regij dovolj dobra osnova za nadgradnjo.

V razpravi je bila izpostavljena tudi problematika sprejemanja predpisov, ko združenja s strani pristojnih ministrstev niso seznanjena s pripravo predpisov, ki posegajo v delo občin. Ministrrica Ajanović Hovnik je v zvezi s tem povedala, da bo vlada pristopila k dvigu Resolucije o normativni dejavnosti na zakonski nivo in s tem pomembno doprinesla k oblikovanju kakovostnejše zakonodaje.

Minister Jevšek je v razpravi o izvajanju programov CTN in DRR povedal, da je sistem izvajanja CTN dober in da ga velja ohraniti v tej obliki, za programe DRR pa je podal mnenje, da izločanje mestnih občin ni pametno, saj gre za sredstva namenjena regionalnemu razvoju. Predsednik Smrdelj se s tem ni strinjal in je dejal, da bi bile v tem primeru ostale občine v neenakopravnem položaju, sploh v tistih regijah, kjer ni mestnih občin. Dodal je, da bi se s tem razlike v razvoju regij še povečevale.

Pogovor pa je tekel tudi o Partnerskem sporazumu, stari finančni perspektivi in Načrtu za oktrevanje in odpornost. Minister Jevšek je povedal, da je treba Partnerski sporazum sprejeti do konca meseca julija. Dokumentu morata dati "zeleno luč" še vzhodn in zahodna kohezijska regija, septembra naj bi program zaprli in nato s prihodnjim koledarskim letom pričeli s pripravo razpisov ter črpanjem sredstev. V zvezi s staro finančno perspektivo je povedal, da je treba pogledati kateri projekti so izvedljivi do konca leta 2023 in sredstva preusmeriti tja, ter na ta način poskrbeti za uspešno črpanje evropskih sredstev. Dodal je še, da projekti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost so ter da je treba poskrbeti, da se sredstva počrpajo.

Dogovorjeno je bilo, da se bo oblikovala delovna skupina za področje lokalne samouprave, katero bosta vodila ministrica Ajanović Hovnik in minister Jevšek. Skupina se bo sestajala vsaka dva meseca oz. po potrebi in bo naslavljala vprašanja, ki so pomembna za nadaljni razvoj lokalne samouprave. Naslednje srečanje bo potekalo predvidoma v mesecu septembru.

* * *

 

 


< POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA