15.07.2021 Starost: 1 let

SREČANJE VLADNE POGAJALSKE SKUPINE S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 15. 7. 2021 - Včeraj so se sestali vladni pogajalci s sindikati javnega sektorja in dogovorili naslednje:- takoj se formira delovna skupina glede obravnave stroškov za prevoz na delo in z dela; imena članov, sindikati in vlada posredujejo v nekaj dneh (skupina z delom prične čim prej)

- predstavljena je bila analiza dodatkov (posebne obremenitve v času epidemije in rizični dodatki (skupno je bilo v JS izplačanih 136 mio dodatkov) - analize in obdelani podatki so dostopni tudi na portalu plač po PU

- glede vrednosti plačilnih razredov se pogajanja nadaljujejo septembra

- obe spremembi Uredb gresta na vlado v potrditev (Uredba o napredovanju JU v plačne razrede in Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za JU)

- naslednji sestanek obeh skupin bo septembra 2021.

 


< SPREJETE NOVE SPREMEMBE GLEDE DAVČNE OBRAVNAVE POVRAČIL STROŠKOV PREVOZA NA DELO