12.03.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SREČANJE SVLR S PREDSTAVNIKI REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJ

Ljubljana 12.3.2010 - Predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) so se danes sestali s predstavniki regionalnih razvojnih agencij (RRA). Na delovnem sestanku so skupaj z ministrom, odgovornim za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrikom Gjerkešem, ki je bil prisoten na uvodnem delu sestanka, spregovorili o priporočilih in opozorilih glede usklajenosti izvedbenih načrtov s kriteriji.


Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (UL št. 113/9) regijam namreč nalaga pripravo izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov in opredeljuje postopek potrjevanja izvedbenih načrtov. Uvrščenost regijskega projekta v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa za obdobje 2010-2012 pa je predpogoj za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

Regije so SVLR posredovale dopolnitve izvedbenih načrtov pretežno v drugi polovici februarja 2010, (nekatere celo po 20. februarju 2010), zato do prvega roka za predložitev vlog, t.j. 26. 2. 2010, SVLR ni uspela izdati mnenj Predvidoma do konca tega tedna bomo vsa mnenja izdali, tako da bodo lahko vlagatelji iz regij, ki bodo imeli izdelane in potrjene izvedbene načrte v skladu z zgoraj navedeno uredbo, vloge posredovali že na prihodnji rok za predložitev vlog, ki je 26. 3. 2010. Sicer pa lahko vlagatelji posredujejo vloge na kateri koli preostali rok, takoj ko ima regija po prejemu mnenja na svetu regije potrjen izvedbeni načrt.

Preostali roki za predložitev vlog so naslednji:
a) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2010:
2. rok: 26.3.2010
3. rok: 30.4.2010
4. rok: 28.5.2010

b) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012:
5. rok: 27.8.2010
6. rok: 29.10.2010
7. rok: 28.1.2011


< SEMINAR ZAKONODAJNE IN SISTEMSKE NOVOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA DOK