10.08.2017 Starost: 4 let

SREČANJE S PREDSTAVNIKI VLADE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 10.8.2017 – Danes je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek na pobudo Združenja občin Slovenije, v zvezi z novim predlogom Zakona o financiranju občin, ki je že v obravnavi v DZ. ZOS je ta sestanek predlagal na usklajevanju o višini povprečnine prejšnji teden, v ta namen je obema združenjema in vsem pristojnim, posredovalo mnenje na predlog spremembe zakona o financiranju občin.


Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb Zakona o financiranju občin in nov pravilnik o podprogramih, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnine, s katerima pa lokalne skupnosti ne soglašajo. Zakon ne ponuja celovitega pregleda vseh nalog občin in ne temelji na njihovem ovrednotenju in obsegu.

Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj, je predstavil pripombe ZOS, ki jih lahko vidite na tej povezavi-MNENJE ZOS-ZFO-1C_26.7.2017  (Mnenje je bilo posredovanov DZ, MF, MJU in na Vlado).

Ministrstva nismo uspeli prepričati z našimi pripombami, zato bomo z aktivnostmi za spremembo obravnavanega zakona nadaljevali v okviru državnozborske zakonodaje.

*  *  *


< RAČUNSKO SODIŠČE S PRIPOROČILI ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV