20.02.2018 Starost: 4 let

SREČANJE S PREDSTAVNIKI NADZORNEGA ODBORA V KONGRESU LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI

Ljubljana, 20.2.2018 – Danes je v prostorih Združenja občin Slovenije potekalo srečanje predstavnikov Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti (KLRO), člani slovenske delegacije v KLRO in predstavniki združenj občin.


Predstavniki Kongresa so  na obisku v Sloveniji od 20. do 22. februarja. V tem času bodo predstavniki kongresa opravili kontrolo oziroma nadzor o demokraciji na lokalni in regionalni ravni. Na podlagi izvedenega nadzora bodo v Kongresu pripravili poročilo, ki ga potrdi nadzorni odbor in se ga pošlje tudi državi članici.

Na današnjem sestanku je predstavnike KLRO zanimalo izvajanje priporočil iz prejšnjega nadzora, ki so ga opravili v letu 2010, o reformah in razvoju lokalne samouprave v Sloveniji, precej časa je bilo posvečenega financiranju občin in finančnemu stanju, predstavniki so se dotaknili tudi vloge Združenj in sodelovanja z vlado. V nadaljevanju so podrobno predelali tudi lokalne in državne volitve, predstavnike KLRO je zanimalo tudi kakšno je  pravno varstvo, kakšen je dostop po sodišč, kjer so predstavniki povedali, da sta združenji vložili tožbo proti državi, ki je še vedno odprta, da imamo vložene ustavne presoje, ki še tudi niso rešene. Dotaknili so se tudi regionalizacije in medobčinskega sodelovanja ter skupnih občinskih uprav.

Ob koncu pa so predstavniki združenj in slovenske delegacije povedali še mnenja o sodelovanju  z manjšinami v javnem in političnem življenju na lokalnem nivoju,  izpostavljene so bile tudi dobre prakse, prav tako pa tudi nekaj ne tako dobrih praks.

Kot so ob zaključku povedali slovenski predstavniki, so bili na srečanju zelo kritični do nekaterih tem, vendar lahko v rečejo, da  sistem lokalne samouprave ni slab, je dober, problem pa vidijo v partnerskem odnosu  države do občin, v financiranju in pa pri regionalizaciji.

V naslednjih dneh se bodo predstavniki KLRO srečali še s predstavniki vlade, ministrom Koprivnikarjem, predsednikom Državnega zbora, Državnega sveta in predsednikom Računskega sodišča, kjer bodo zbrali še ostala mnenja in pripravili poročilo.  


< MOP Z UKREPI V IZBOLJŠANJE SISTEMA RAVNANJA Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI