18.10.2021 Starost: 1 let

SREČANJE S PREDSTAVNIKI AVSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA OBČIN

Šentjur, 15. 10. 2021 – podpredsednik Združenja občin Slovenije in župan občine Šentjur mag. Marko Diaci, se je srečal s predsednikom avstrijskega združenja občin, mag. Alfredom Riedlom.


Srečanje je bilo organizirano v sklopu obiska predstavnikov avstrijskih občin v Sloveniji, ki so si na tri dnevnem obisku ogledali in se srečali s predstavniki več slovenskih občin (Bled, Gorenja vas-Poljane), kjer so si ogledali tudi projekte, ki jih občine izvajajo oziroma so jih izvedle, vsekakor pa tudi naše znamenitosti, kot sta Postojnska jama in Lipica. Na srečanju sta predstavnika obeh združenj izrazila zadovoljstvo, da sta se predstavnika po dolgem času zopet srečala. Izmenjala sta izkušnje in delovanje združenj, beseda pa je tekla tudi o aktualnih temah kot so financiranje združenj, volilni sistem v obeh državah, delovanju združenj in občin ter seveda o aktualni politiki.

Župan Diaci je delegaciji pripravil tudi izredno poučno in zanimivo predstavitev Ipavčeve hiše  z muzejsko zbirko, saj so bili Ipavci tudi zelo povezani z Avstrijo in Dunajem. Srečanje se je zaključilo ob kavi in tradicionalni potici ter vabilom predsednika Riedla, da se srečajo na Dunaju.


< NA 44. REDNI SEJI DRŽAVNEGA SVETA PODPRLI SKUPNI PREDLOG ZDRUŽENJ ZOS, SOS IN ZMOS