28.06.2018 Starost: 5 let

SREČANJE PREDSEDNIKOV ZDRUŽENJ ZOS, SOS IN ZMOS

Ljubljana, 28.6.2018 - Včeraj so se sestali predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije z namenom opozoriti parlamentarne stranke, da v okviru pogajanj o sestavi vlade v koalicijsko pogodbo nujno vključijo tudi vsebine s področja lokalne samouprave. Na sestanku so predsedniki hkrati preverili interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev reprezentativnih asociacij občin.


Predsedniki predlagajo strankam, da kot prednostno nalogo v koalicijsko pogodbo zapišejo potrebo po konsolidaciji financiranja občin in zagotovitvi financiranja skladno z Zakonom o financiranju občin. Izčrpavanje in podhranjenost občin za več kot 100 milijonov evrov na letni ravni povzroča resno škodo tako na infrastrukturi kot pri izkoriščanju razvojnih priložnosti večine lokalnih območij.

Decentralizacija lahko zelo okrepi izkoristek razvojnih potencialov, hkrati pa zaradi stabilnosti delovanja ter ustavnopravnega ustroja države pozivajo parlamentarne stranke, da v tem mandatu vendarle vložijo ustrezen napor za oblikovanje pokrajin.

Slovenija je v obdobju aktivnih priprav na novo finančno perspektivo, zato predsedniki združenj občin resno računajo s tem, da bodo nastavki operativnih programov upoštevali vidike in nujne potrebe, izhajajoče iz »terena«. Izkušnje kažejo, da so prijemi od zgoraj navzdol zgrešeni in predvsem neučinkoviti. Tako v kohezijskih kot v drugih politikah zato predlagajo, da se vključijo instrumenti za skladen regionalni razvoj, saj se razvojne razlike v Sloveniji povečujejo.

Predsedniki združenj pozivajo bodočo koalicijo k vzpostavitvi ministrstva ali pa vsaj službe za lokalno samoupravo z ministrom/ministrico brez listnice, kajti le tako bo ustrezno poskrbljeno za razvoj lokalne samouprave, skladen regionalni razvoj in sodelovanje med regijami, občinami in vlado.  

Pri temi povezovanja reprezentativnih združenj občin so predsedniki izrazili stališče, da obstaja interes za nadaljnje pogovore. Predsedniki so se dogovorili za oblikovanje skupne delovne skupine predstavnikov vseh treh združenj. Dogovorjeno je tudi, da vsako združenje pripravi svoj vidik prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Delovna skupina se bo sestala jeseni ter pripravila analizo stališč združenj in na tej osnovi poskusila oblikovati predlog sodelovanja oz. združitve, kar bo predmet pogovorov in odločanja na organih združenj.

 

 Združenje občin Slovenije

Robert Smrdelj, l.r.

Skupnost občin Slovenije

Branko Ledinek, l.r.

Združenje mestnih občin Slovenije

Matej Arčon, l.r.

 


< POZIV K TVORNEMU SODELOVANJU MED OBČINAMI IN DRŽAVO