22.08.2019 Starost: 4 let

SREČANJE PREDSEDNIKOV ZDRUŽENJ OBČIN Z MINISTROM MEDVEDOM

Ljubljana, 22. 8. 2019 – Včeraj je na Ministrstvu za javno upravo potekalo srečanje z ministrom Medvedom in predsedniki združenj, glede spremembe in dopolnitve Zakona o financiranju občin ( ZFO-1D).


Minister za javno upravo Rudi Medved in predsedniki združenj občin so si bili enotni, ko naj bi se po današnjem srečanju razšli z besedami: »S predlogom zakona gremo naprej, glede formule pa skupaj iščemo nadaljnje rešitve.« To so uvodoma zapisal v sporočilu za javnost na ministrstvu za javno upravo. V postopku priprave je sprememba in dopolnitev zakona o financiranju občin (ZFO-1D), ki med drugim vsebuje predlog spremembe formule za izračun primerne porabe občin. Predlog spremembe formule je bil prvotno podan s strani številnih županov oz. občin in sicer zato, da se nevtralizira učinek dviga plač v javnem sektorju, kjer bi se upošteval različen položaj občin. Občine imajo namreč različno število šoloobveznih otrok, otrok v vrtcih in tudi starejših, ki potrebuje domsko oskrbo. Del županov občin je formuli pritrdilo, del jih je nezadovoljnih,

Minister Rudi Medved je na srečanju ponovno izpostavil, da smo vsi občine, saj gremo po svojem delovniku vsi domov, v svojo občino. »Občine so država in država so občine« in tega se zaveda z vso resnostjo, seveda pa so sredstva za financiranje občin, tako kot za vse stvari, omejene in del skupnega proračuna. Poudaril je tudi, da je treba upoštevati, da je Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju s predstavniki občin in ostalih ministrstev, pripravilo paket sprememb predpisov, ki bodo bistveno zmanjšali stroške občin. Sveženj teh sprememb se nanaša na 25 zakonov in vključujejo konkretne ukrepe, ki bodo v praksi prinesli znatno razbremenitev občin. S tem bo vlada uresničila zavezo, ki jo je dala občinam lani novembra ob podpisu dogovora o višini povprečnine za leto 2019.

Po srečanju je potekala skupna izjava za medije ministra in predsednikov združenj občin. Minister Rudi Medved je v izjavi povzel dogovor današnjega sestanka: »Dialog med državo in občinami teče odlično, teče na mnogih področjih.« Pojasnil je: »V razpravi o financiranju občin je prišlo do več idej, kako nevtralizirati rast plač v javnem sektorju, ki so vplivale na občinske proračune. Skozi javno razpravo smo pustili eno od variant (bilo jih je več) kot ilustracijo, da se na ta način s premeščanjem v formuli, jemanjem nekje in dajanjem drugam, tega problema ne rešiti, kakor tudi drugi problemov, ki so povezani s financiranjem občin, ne.« S tem so se strinjali tudi ostali prisotni na sestanku. »Danes smo se dotaknili številnih drugih področij in ugotovili, da obstaja velik razkorak med dejanskimi stroški občin in zagotovljenimi sredstvi države, ki financira obvezne naloge občin«, je dodal minister.

»Čudežne formule ne bomo spreminjali čez noč, lotili se je bomo skupaj z občinami, v mirnem dialogu«, je bilo glavno sporočilo ministra pri čemer je pojasnil, da je bil končni dogovor, da »gremo« z zakonom naprej, kar se tiče formule, pa si bodo prisotni vzeli čas za iskanje skupne rešitve: »Zakon podpirajo vsa združenja občin, urediti moramo le njihovo normalno financiranje, kar razumejo tudi župani. Slovenija bo kot država razvita toliko, kolikor bo razvita najmanjša občina«. Minister je še poudaril, da pri tem določanju ne smemo ogroziti fiskalnega pravila, ki zadeva proračun, temveč uskladiti prihodke in stroške občin.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj se zahvalil za konkreten dialog in diskusijo za mizo ter povedal, da njihovo združenje zakon podpira razen določitev formule za izračun primerne porabe občin. Zavezama se za temeljitejšo analizo glede financiranja občin na način, da bi ta boljše ujela stroške občin z povprečnino, ki jo posamezna občina dobi ter zmanjšala razkorak med stroški občin in povprečnino, ki jo prejmejo.

V zaključku je minister Medved še enkrat poudaril, da gre tudi zmanjševanje stroškov občin v pravo smer, kar bo pozitivno vplivalo na stroške občin, da skupina dela intenzivno ter išče nove rešitve. Posebej pa je izpostavil, da po njegovem mnenju »zaposleni v vrtcih, šolah, domovih starejših ne smejo čutiti bremena in slabega občutka zaradi dviga plač v javnem sektorju, ki posledično vplivajo na stroške občin, kar je se v zadnjem času dogajalo.«

Sogovorniki so v izjavi dodali, da se bo diskusija o povprečnini začela v začetku septembra ter bili enotni, da se bodo trudili najti skupni jezik ter kompromis.

 


< PREDSEDSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE OPOZARJA NA NEVZDRŽNE RAZMERE V OBČINAH, KI SO PREOBREMENJENE S TRANZITNIM TOVORNIM PROMETOM