06.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE PRI DVEH JAVNIH RAZPISIH

Ljubljana, 6. 10. 2008 – v okviru 1. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in javnega razpisa v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 je prišlo do spremembe razpisne dokumentacije.


 

Spremembe razpisne dokumentacije 1. javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, objavljenega 20. junija 2008 najdete na spletni strani SVLR. Spremembe razpisne dokumentacije 1. javnega razpisa v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013, objavljenega 27. junija 2008 pa boste našli na spletni strani Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija - Madžarska.

 

* * *


< JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH NALOG SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI IN PILOTNI PROJEKTI BILATERALNE MEDNARODNE RAZVOJNE POMOČI SLOVENIJE DRŽAVAM V RAZVOJU NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNEGA RAZVOJA