01.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O VRTCIH

Ljubljana, 01.07.09 - Danes je na Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko potekal sestanek s predstavniki MĹ Ĺ -ja, SVLR-ja, ter predstavniki obeh združenj.


V uvodu je ga. Kovšča povedala, da so jim v prihodnjem delu na ministrstvu prioriteta zadeve ki se dotikajo predšolske vzgoje. Pomembno je da se uredi vprašanje demografije, kajti število otrok raste in bo potrebno na tem področju narediti kar nekaj sprememb. Pomembna je tudi izobraženost kadra, največji zalogaj pa bo zagotovo prostor in investicije. Poudarila je, da je potrebna pomoč občin, da se bodo počrpala evropska sredstva, namenjena za investicije, kjer bi se lahko vlagalo v ekološke vrtce. Ključna zadeva je koliko in kakšne vire ter usklajevanje z občinami. V zvezi s pomanjkanjem prostora v vrtcih je v občinah je potrebno poiskati opcije, ki so že bile v uporabi. Na ministrstvu so tudi vzeli resno predlog, da država prevzame breme zaposlenih v vrtcih nase, kar pa za občine pomeni tudi sorazmerno zmanjšanje sredstev. S strani občin je bilo povedano, da imajo občine različne potrebe in je potrebno nameniti zato več časa dialogu na področju predšolske vzgoje. Na področju investicij naj se država drži obveze za zagotavljanje sredstev, česar sedaj ne uresničuje vedno. Ga. Kovšca je tudi opozorila na neizplačane delovne uspešnosti direktorjem v javnem sektorju, ki jih nekatere občine še niso izvedle. Poudarila je da neizplačilo povsem nezakonito in neetično, razen če ni občina pod državnim varstvom zaradi plačilne nesposobnosti, ter da je neizplačevanje povsem samovolja županov. Na MJU bodo tudi posredovali predlog, da se odločba na tem mestu bolj natančno definira, da ne bo več prihajalo do takšnih zapletov. Same spremembe in dopolnitve zakona so minimalne, spreminja se v 3. členu, kjer se predlaga nova dopolnitev zakona z novo odločbo, da morajo biti igrala na igriščih vrtcev skladna s predpisanimi nacionalnimi standardi in natančneje je razdelana določba, ki ureja vpis in sprejem otrok v vrtec, kadar je v vrtcu premalo prostih mest za vse otroke. Spremembe smo v združenju občin pregledali in na sestanku posredovali nekaj naših predlogov in pripomb Predstavniki vlade so še povedali, da bodo večje spremembe zakona sprejete naknadno.


< DELO POSLANCEV V TEM TEDNU