20.09.2021 Starost: 27 dni

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT

Ljubljana, 20. 9. 2021 - Vlada RS je na 268. dopisni seji, ki je potekala 16. 9. 2021 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.


Vlada je s tem odlokom dvignila starostno mejo izpolnjevanja pogoja PCT in tako med izjeme od 18. septembra 2021 uvrstila vse osebe, ki so mlajše od 15 let.

Odlok uvaja izjeme za osebe, ki:

  • so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 
  • pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,

Med osebe, ki jim pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati, je vlada dodala še uporabnike:

  • zdravstvenih storitev, če gredo na cepljenje ali testiranje, in
  • poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice.

Poleg zgoraj naštetih pa pri izjemah pri izpolnjevanju pogoja PCT še vedno ostajajo izjeme, ki so bile opredeljene že prejšnji teden, in sicer:

  • učenci in dijaki pri prevozu z javnim potniškim prometom,
  • osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, ter
  • osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Vlada je dodatno opredelila okoliščine, v katerih ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT. To velja v primerih nujnih zdravstvenih storitev in v nujnih postopkih socialne in družinske problematike. Odlok določa tudi obveznost zaposlenih v organih državne uprave, da izpolnijo pogoja prebolevnosti in cepljenja.

Nov odlok od 1. oktobra 2021 dalje uvaja pogoj PC v državni upravi, kar pomeni, da se delo v prostorih državne uprave omogoči samo ob izpolnjevanju pogoja cepljenosti in prebolevnosti. Pogoj PC bo veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote) in ne za celoten javni sektor.

* * *


< SLOVENIJA ZA MOČNO KOHEZIJSKO POLITIKO TUDI V PRIHODNJE