30.10.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE JAVNEGA RAZPISA SOFINANCIRANJA OPERACIJ ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo v Uradnem listu RS, dne 02.11.2012 objavilo spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2012, dne 21.09.2012.


 

 

 

Spremembe in dopolnitve se bodo nanašale na ocenjeno skupno

vrednost vseh operacij enega upravičenca, ki po novem ne sme presegati

3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah ter podaljšanje roka za pravočasno

oddane vloge za prvo odpiranje, ki bo po novem 09.11.2012.
< OKTOBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA