15.11.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

SPREMEMBA UREDBE O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN

 Ljubljana, 15.11.2012
 
Danes je na Ministrstvu za finance potekal delovni sestanek glede uskladitve sprememb Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin. Sestanka so se udeležili predstavniki Združenja občin, Skupnosti občin, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, predstavnica UMAR-ja ter predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Na sestanku je predstavnica MF predstavila razloge za spremembo uredbe in sicer je potrebno ažurirati obdobja iz katerih se izračuna koeficient razvitosti občin, ažurirati pristojne organe, določiti novo obdobje za katero se bo uredba uporabljala ter se dogovoriti in zapisati kako se bo določil koeficient razvitosti, za novo nastale občine. Sedaj se tega koeficienta ne da izračunati, ker občine še nimajo podatkov za triletno obdobje. Predstavnica UMAR-ja je pojasnila kateri kriteriji so se upoštevali pri izračunu vse devetih kazalcev. Poudarila je, da so v letošnjem letu na novo upoštevali podatke iz Statističnega urada RS za izračun kazalnika pri oskrbljenosti z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo) v prejšnjih letih so se namreč upoštevali podatki iz leta 2002, v letošnjem letu pa iz leta 2011, tako da so podatki res sveži. Prisotni so podali pobudo, da ministrstvo za finance objavi na spletu celotne izračune za določitev razvitosti občin. Predstavnik MIZKĹ  pa je podal pobudo, da naj občine sporočijo morebitne spremembe, ki bi jih odkrili pri pregledu izračunov kazalnikov pri opremljenosti s kulturno infrastrukturo, da bodo lahko podatke takoj tudi ažurirali. Udeleženci so se strinjali s spremembami, v uredbo se bo dodal tudi nov člen, ki bo določal kateri koeficient razvitosti velja za novonastale občine. Uredba ostane veljavna za obdobje dveh let, od 2013-2014. Ob zaključku so predstavniki Ministrstva za finance pozvali obe Združenji, da tudi pisno potrdita spremembe, ko bodo poslali uredbo z vključenimi vsemi spremembami. (KčŒ)


< V PRIPRAVI VEČJE ŠTEVILO KONCESIJSKIH AKTOV ZA OBSTOJEČA TERMALNA KOPALIŠČA