01.09.2021 Starost: 1 let

SPREMEMBA PRISTOJNOSTI ZA IZVAJANJE UPRAVNIH NALOG S PODROČJA VARSTVA OKOLJA TER STROKOVNIH IN UPRAVNIH NALOG S PODROČJA OHRANJANJA NARAVE

Ljubljana, 1. 9. 2021 - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo obvestilo v zvezi s spremembo pristojnosti za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja in ohranjanja narave.


Na podlagi Uredbe o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev se s 1. 9. 2021 pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, prenaša iz Agencije Republike Slovenije za okolje na Ministrstvo za okolje in prostor.

Vse vloge, s katerimi se bodo začeli upravni postopki s področja varstva okolja ter ohranjanja narave, od 1. 9. 2021 dalje naslavljate na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mop@gov.si.

Upravni postopki, ki so se začeli do 31. 8. 2021, se bodo končali na Agenciji Republike Slovenije za okolje, zato ministrstvo naproša, da dopolnitve vlog in druga pisanja v zvezi s temi upravnimi postopki, naslavljate na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.arso(at)gov.si.

Hkrati obveščajo, da se na Agencijo Republike Slovenije za okolje še naprej posreduje poročila o izvedenih prvih meritvah emisij v zrak, vode, hrup, poročila o izvedenih obratovalnih monitoringih, poročila o ravnanju z odpadki ter druga poročila, ki jih je treba posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja ali predpisov na področju varstva okolja.

 

* * *


< NOVA ŠTEVILA E-INFORMATORJA VIZIJA KOHEZIJA