08.12.2008 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SPREMEMBA ČRPANJA SREDSTEV EU POD DVEMA POGOJEMA

Bruselj, 8. 12. 2008 – Minister za evropske zadeve in razvoj se danes udeležuje zasedanja Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose. Prejšnji teden se je v zvezi s črpanjem evropskih sredstev pogovarjal s komisarko za regionalno politiko Danuto HĂźbner. Dogovorjeno je bilo, da bi se proces črpanja evropskih sredstev spremenil oziroma dopolnil samo pod dvema pogojema.


 

Prvi pogoj, pod katerim bi se proces spremenil oziroma dopolnil je ta, da ni nobene zaustavitve ali upočasnitve dosedanjega načina črpanja oziroma sodelovanja z Evropsko komisijo. Drugi pogoj pa je, da naj bi se to zgodilo na osnovi izmenjave pisnih dokumentov, pri katerih bi obe strani ugotovili, da gre za enako razumen proces prilagoditev. To po besedah ministra pomeni, da bo varen, učinkovit in na koncu v zadovoljstvo vseh vpletenih strani.

 

Minister je še povedal, da ne gre za nikakršno spreminjanje v načelu sistema, ampak gre za to, da se vprašanje kohezijske politike in črpanja evropskih sredstev uskladi z načeli delovanja proračunskega sistema v Sloveniji. Evropska sredstva niso tuja sredstva, so samo dopolnilna sredstva k programom, ki jih financiramo z nacionalnimi sredstvi.

 

K temu je še dodal, da za to področje veljajo prioritete, pravila igre, proračunski nadzori, revizijska pravila in ni razlogov, da se sistem vodi po dveh ločenih vzporednih poteh. Stremijo k temu, da se stvari poenostavijo, da se ne samo črpanje, ampak cel sistem postavi enoznačno. Vlada ima pri tem podporo proračunske inšpekcije in službe revizije, ki deluje na ministrstvu za finance.

 

Minister tudi zagotavlja, da bo kakršna koli bodoča aktivnost storjena v dogovoru in soglasju z ministrico za lokalno samoupravo in regionalni razvoj mag. Zlato Ploštajner, ter da bodo usklajena delovanja vseh organov, ki so vezani ne samo na evropska sredstva, ampak na izvajanje politik, za katera so ta sredstva namenjena. V to bodo vključena tudi tista ministrstva, ki so osnovni nosilci ekonomskih politik v Sloveniji, in sicer ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvo za okolje in ministrstvo za promet. »Osnovnim nosilcem je treba dati ustrezno odgovornost in pooblastila, ne da bi zaradi tega kakor koli omejevali možnost uspešnega črpanja," je poudaril Gaspari.

 

Minister Gaspari je kritike načrtov nove vlade za spremembo sistema črpanja evropskih sredstev zavrnil kot neutemeljene in povedal, da se vse vmesne reakcije sicer legitimne, a preuranjene in brez ustrezne vsebinske podlage.

 

* * *


< VLADA SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE