30.09.2016 Starost: 6 let

SPREJETA STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS DO LETA 2020

Ljubljana, 30.9.2016 - Vlada RS je na seji sprejela besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020.


Besedilo je nastajalo skoraj dve leti, k javni razpravi so bile povabljene občine, njihova združenja, ministrstva, politične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci Državnega zbora, državni svetniki, pa tudi fakultete in inštituti ter preko državnega portala e-demokracija druga zainteresirana javnost.

Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni. Poudarja krepitev vpliva občanov v svojem okolju in njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite rabe virov in zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev na lokalni ravni.

Strategija daje usmeritev za nadgradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave, ki bo zagotavljal optimalno razmerje med demokratičnostjo in učinkovitostjo delovanja slovenskih občin. 

Celotna Strategija je dostopna TU


< PONOVNO ODPRTA POGAJANJA ZA DVIG POVPREČNIN?