21.10.2020 Starost: 2 let

SPREJETA NOVELA ZAKONA O PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 21. 10.2020 -Parlament je po več letih političnih in strokovnih razprav o nujnosti sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, danes sprejel novelo omenjenega zakona. Po oceni večine poslanskih skupin zakon ureja ključne pomanjkljivosti pri delovanju KPK.


Po besedah pravosodne ministrice Lilijane Kozlovič je ključna sprememba zakona, da krepi preventivno in nadzorno vlogo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ter jasno razmejuje pristojnosti za pregon kaznivih dejanj korupcije med KPK na eni ter policijo in tožilstvom na drugi strani. Novela tako bolj natančno določa, da KPK izreka načelna mnenja in ugotovitve o konkretnem primeru, sume kaznivih dejanj pa naznanja pristojnim organom. "Ravno nejasnosti pri tem so v preteklosti povzročale veliko težav pri izvajanju zakona in tudi razumevanju vloge komisije.


< RAZGLASITEV EPIDEMIJE