01.07.2021 Starost: 201 dni

SPREJETA NOVELA UREDBE O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Ljubljana, 1. 7. 2021 - Vlada RS je na 233. dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.


Na novo se določa višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter višina plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevata v davčno osnovo.

Z uredbo se obravnava problematika povračil stroškov prevoza na delo in z dela glede na spremenjen nivo pravic zaposlenih v javnem sektorju na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in na tej podlagi sklenjenih aneksov kolektivnih pogodb v javnem sektorju.

* * *


< ČASOPIS GLAS OBČIN