19.11.2015 Starost: 6 let

SPREJET ZAKON O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA ZA LETO 2016 IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU (ZUPPJS16)

Ljubljana, 19. 11. 2015 - Državni zbor je včeraj sprejel Zakon o ukrepih na področju plač in druhog stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Gre za zakon, ki sledi nedavno sklenjenemu dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja. Nekateri varčevalni ukrepi se z zakonom sproščajo, nekateri pa ostajajo.


Predlog zakona je bil v parlamentarni postopek vložen že pred koncem pogajanj med vlado in sindikati. Člani Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so ga prilagodili z dopolnili, ki sledijo pred dobrim tednom dni podpisanemu dogovoru.

Po sprejetih dopolnilih je predvideno, da se bo septembra 2016 sprostila znižana plačna lestvica. Regres bo prihodnje leto višji, čeprav še vedno nekoliko znižan.


Redna delovna uspešnost se tudi v letu 2016 ne bo izplačevala, prav tako ostajajo omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Za leto dni se podaljšujejo nekateri ukrepi iz zakona za uravnoteženje javnih financ, in sicer prenehanje pogodbe o zaposlitvi za javne uslužbence z izpolnjenimi pogoji do starostne pokojnine, omejitev letnega dopusta na 35 dni in nekatere omejitve pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb.


* * *


< ZIPRS1617 SPREJET – POVPREČNINA 522 EVROV