21.01.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

SPREJEM ZUJFO ZARADI UMIKA STANDARDOV IN NORMATIVOV VPRAŠLJIV

Ljubljana, 21. 1. 2013 - Ministrstvo za izobraževanje ne bo predlagalo sprememb standardov in normativov za predšolsko vzgojo. S tem je pod vprašanjem tudi sprejem zakona za uravnoteženje javnih financ občin. 


 

 

Odločitev ministrstva o vrtčevskih standardih in

normativih je enaka odločitvi o šolskih normativih: ker ni gotovo, da bo

minister za izobraževanje Žiga Turk sodeloval pri oblikovanju celote sprememb v

javnem šolstvu in torej pri uresničevanju tega strateškega cilja, se je

odločil, da ta predlog zadrži, dokler se ne razplete politična kriza. Tako so z

ministrstva za izobraževanje v petek, 18. 1., zapisali v odgovoru na pismo

Skupnosti vrtcev Slovenije. 

Vse do petka, 18. 1., je vladala negotovost, kaj

se dogaja z normativi za predšolsko vzgojo. Medtem ko je minister Turk še v

sredo zagotavljal, da so ti v pristojnosti ministrstva za javno upravo, saj

vrtce financirajo in ustanavljajo občine, so z ministrstva za javno upravo

sporočili, da so strokovne podlage v predšolski vzgoji vendarle v pristojnosti

ministrstva za izobraževanje. MIZKĹ  do četrtka namreč ni umaknil predloga

sprememb navedenih zakonov, ki naj bi jih vseboval zakon o uravnoteženju javnih

financ za občine, niti ni potrdil, da je to končni predlog. Zakon bi šel v

nadaljnjo proceduro takoj po prejemu dokončnega predloga ministrstva za

izobraževanje.

Kot je znano, bi ministrstvo za izobraževanje,

čeprav pred dobrim tednom na srečanju s sindikalnimi organizacijami v okviru

socialnega sporazuma niso dosegli dogovora, moralo v vladno proceduro vložiti

predlog sprememb, ki bi delovanje šolstva, vključno s predšolsko vzgojo,

prilagodilo finančnim omejitvam proračuna za leto 2013.

Spomnimo. Zadnji predlog zakona za uravnoteženje

javnih financ občin je vseboval naslednje predloge sprememb standardov in

normativov na področju predšolske vzgoje in osnovne šole:

- povečanje učne obveznosti vzgojiteljic

za 2,5 ure v obeh starostnih obdobjih (iz sedanjih 30 ur na 32,5 ur tedenske

obveznosti);

- povečanje delovne obveznosti pomočnice

vzgojiteljice za dve uri (iz sedanjih 35 ur na 37 ur);

- povečanje števila otrok v oddelkih v

obeh starostnih obdobjih za dodatnega otroka, kar je pogojeno z ustreznimi

prostorskimi normativi, pri tem gre za odločitev občine, ali bo povečala

število otrok v oddelkih, prav tako je izvajanje tega normativa omejeno do 1.

9. 2016

- izenačitev števila otrok v heterogenih

in homogenih oddelkih.

Ocenjena vrednost zmanjšanja stroškov občinam na

podlagi predlaganih ukrepov bi znašala okoli 15,7 milijonov evrov.

***


< SEJA VLADE