17.01.2022 Starost: 1 let

SPOROČANJE STATISTIČNH PODATKOV IN OBJAVA SEZNAMA EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2021

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Na portalu e-JN je objavljeno obvestilo za naročnike v zvezi s sporočanjem statističnih podatkov in objave seznama evidenčnih naročil za leto 2021.


Naročnik mora, v skladu z javnonaročniško zakonodajo do zadnjega dne februarja tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu.

Prav tako do zadnjega dne februarja tekočega leta (za preteklo leto) mora naročnik na portalu javnih naročil objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil. Seznam mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 (v letu 2021 spremenjena v skladu z 90. členom ZIUZEOP oziroma 5. členom ZZUOOP). V ta namen so bile na portalu javnih naročil zagotovljene potrebne funkcionalnosti za sporočanje statističnih podatkov in objavljanje seznamov evidenčnih naročil (zavihek »Evidenčna naročila«), oddanih v letu 2021.

Naročniki morajo, v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki je začel veljati 1. januarja 2022, na portalu javnih naročil obvezno objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil.

Pristojni še opozarjajo naj naročniki ne spregledajo, da v skladu z ZJN-3B za evidenčna naročila poleg naročil, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 štejejo tudi naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 73. člena ZJN-3.


Navodila za sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih in objavo seznama določenih evidenčnih naročil na portalu javnih naročil so na voljo TU.

V kolikor potrebujete še kašne informacije ali pomoč, so kontaktni podatki na voljo TU.

 

* * *

 


< VLADA DOLOČILA SPREMEMBE PRI NAPOTITVI V KARANTENO NA DOMU