11.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SPODBUJANJE OBNOV IN NOVOGRADENJ ŽIČNIŠKIH NAPRAV

Ljubljana, 11. 12. 2008 - Slovenski žičničarji so ob začetku smučarske sezone zmerno optimistični. Vpliva finančne krize ne pričakujejo, nasprotno, pričakujejo celo boljši obisk kot lani. Žičniškemu gospodarstvu bo prisluhnila tudi vlada, ki predvideva spodbujanje obnove in novogradenj žičniških naprav.


 

V okviru strategije izgradnje žičniških sistemov prometno ministrstvo pripravlja načrt razvoja žičniških dejavnosti do leta 2017. Po besedah ministra Vlačiča je v izdelavi tudi prenova informacijskega sistema za potrebe izvajanja zakona o žičniških napravah za prevoz oseb.

 

Ministrstvo se bo vključevalo tudi v projekt čezmejnega programa Alpine Space za optimiranje trajnostnega izkoriščanja naravnih virov za izkoriščanja žičniškega sistema ter izvajalo druge redne obveznosti.

 

Prometno ministrstvo je letos podelilo 20 koncesij za obstoječe žičniške naprave in dve koncesiji za nove žičniške naprave (Pesnik na Ribniškem Pohorju in Tiha dolina na Krvavcu). Večina koncesijskih aktov je že dodeljenih, šest jih je še v postopku dodelitve.

 

Za letošnjo smučarsko sezono, ki večinoma v večjih smučarskih centrih že poteka, je ministrstvo za obratovanje vlečnic podelilo 48 dovoljenj in 20 dovoljenj za obratovanje žičnic. Izvajalo je tudi usposabljanje za najodgovornejše osebe na smučiščih in izdalo 22 pooblastil za vodje obratovanja.

 

Na področju podzakonskih predpisov sta bila sprejeta pravilnika o znakih in označbah na smučišču ter o tehničnih zadevah za označevanje smučišč. Poleg tega pa je ministrstvo sprejelo še spremembe in dopolnitve pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav. Kot večji dosežek pri ureditvi sistema žičnic so na današnji tiskovni konferenci izpostavili resolucijski dokument, ki je v pripravi in je zasnovan na strategiji razvoja žičniških sistemov. Naloga tega dokumenta, ki daje razvojne usmeritve do leta 2017 je povezava vseh subjektov, ki sodelujejo z žičniško dejavnostjo, ter njihova zaveza in pristojnosti pri uresničevanju strategije.

 

* * *


< SPREMEMBA ČRPANJA SREDSTEV EU POD DVEMA POGOJEMA