28.05.2021 Starost: 2 let

SPLETNI SEMINAR: POSLOVANJE, VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE

Ljubljana, 27.5.2021 - Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Članom nadzornega odbora je zato zaupana zahtevna naloga.


Za člane nadzornih odborov smo zato na Združenju občin Slovenije, 27.5.2021, pripravili in izvedli usposabljanje, kjer sta predavatelja dr. Franci Žohar in mag. Katarina Hočevar, občinskim nadzornikom jasno predstavila umestitev nadzornega odbora med organe občine, opredelila njegove pristojnosti, naloge in postopek dela in podrobno prikazala tudi delo nadzornega odbora v praksi na konkretnih primerih.  

Poudarek dela nadzornih odborov naj bo na pripravi programa dela, načinu dela ter o zagotavljanju materialnih pogojev za delo nadzornega odbora. Udeleženci so se z izvajanjem nadzora in njegovih učinkih.

Udeleženci so z usposabljanjem obnovili in pridobili uvod v delo nadzornih odborov, temeljno znanje, ki lahko skrajša čas seznanjanja s funkcijo občinskih nadzornikov in omogoča uspešno ter učinkovito delo in sodelovanje z občinsko upravo oziroma županom.


< DOGOVOR S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA POTRJEN NA VLADI