02.07.2021 Starost: 1 let

SPLETNI SEMINAR – NAROČILA MALE VREDNOSTI in EVIDENČNA NAROČILA ter POSTOPKI PRAVNEGA VARSTVA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 1.7.2021 - Na Združenju občin Slovenije smo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Sektorjem za sistem javnega naročanja, pripravili seminar, na katerem je predavateljica Maja Marinček pripravila skoncentriran in izčrpen seminar na temo Naročil male vrednosti in evidenčnih naročil, saj je Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. št. 91/15 in 14/18) je prinesel poleg drugih tudi precej sprememb na področju t.im. evidenčnih (minornih) naročil, do mejnih vrednosti za uporabo zakona) in naročil male vrednosti.


Udeleženci seminarja, ki izvajajo postopke javnega naročanja so na predavanju, z namenom, da jim olajšamo delo pri impelemntaciji predpisov v prakso, poslušali in dobili nasvete na področju spremenjene mejne vrednosti za uporabo zakona in uporabo postopka naročila male vrednosti, o načinu izvedbe postopka oddaje naročila male vrednosti in pravila za njegovo oddajo, vključno s pripravo razpisne dokumentacije (obvezni razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, merila za oddajo, razvezni pogoj idr.) in obveznostmi v zvezi s preverjanjem prejetih ponudb, kako pripravimo naročila male vrednosti v sistemu e-JN, govora je bilo o načelu kratkih dobavnih verig in onačinu izvedbe t.im. evidenčnih naročil, torej naročil pod mejno vrednostjo za uporabo zakona, in obveznosti v zvezi z njegovo izvedbo in poročanjem, vrstah naročil, ki sodijo med izjeme, za katere se ne uporabljajo določbe ZJN-3,

 V drugem delu seminarja je predavateljica predstavila uporabo portala eRevizija in predstavila postopek pravnega varstva v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, in sicer kdo so stranke postopka in aktivna legitimacija, roki za vložitev zahtevka za revizijo, predhodni preizkus zahtevka za revizijo, naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo in  nadaljevanje pravnega varstva pred DKOM.


< MESEČNI UTRIP MESECA JUNIJA 2021