02.02.2018 Starost: 5 let

SPLETNI PORTAL eVODE PRENOVLJEN

Ljubljana, 2. 2. 2018 - Spletni portal eVode je doživel prenovo, v okviru katere so nanj dodali številne nove vsebine. Med novostmi sta vodni kataster ter pregled gradbenih in negradbenih projektov s področja upravljanja z vodami, so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor.


Vodni kataster je ključna evidenca na področju upravljanja z vodami. Vzpostavljen je v skladu z lani sprejetim pravilnikom o vodnem katastru, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

 

Na prenovljenem portalu bodo uporabniki našli tudi dodatne spletne pregledovalnike o trenutnih in drugih podatkih, na primer pretokih, v Sloveniji, sosednjih državah in tudi širše. Novost je tudi pregled gradbenih in negradbenih preteklih in aktualnih projektov s področja upravljanja z vodami in njihovih spletnih strani. Na enem mestu so zbrani tudi ključni programski in drugi dokumenti s področja upravljanja z vodami.

 

Spletni portal je bil prvič javno objavljen v letu 2015 in je poenotil dostop do raznih virov za učinkovito delovanje na področju upravljanja z vodami. Še posebej pozitivnega odziva je bil deležen lidar pregledovalnik, s katerega si je bilo mogoče brezplačno prenesti vse najnovejše in najbolj podrobne podatke o terenu v državi, so dodali na ministrstvu.

 

V zadnjih mesecih lanskega leta je bil spletni portal prenesen iz informacijskega okolja Agencije RS za okolje na informacijsko okolje ministrstva za javno upravo in v upravljanje v letu 2015 ustanovljeni direkciji za vode. Prav tako je bil temeljito vsebinsko prenovljen.

 

V prihodnjih mesecih bo spletni portal vsebinsko še nadgrajen s prenovljenim in nadgrajenim spletnim pregledovalnikom atlasom voda in z dopolnjenimi javno objavljenimi strokovnimi podlagami s področja upravljanja z vodami za leta 2015, 2016 in 2017, ki jih pripravljajo razne javne inštitucije.

 

S prenovljenim spletnim portalom in vzpostavljenim vodnim katastrom bo ministrstvo aktivno pripomoglo k zmanjšanju administrativnih ovir, hitrejšemu izvajanju postopkov na področjih upravljanja z vodami, urejanja prostora in graditve objektov ter seveda tudi k bolj učinkovitemu upravljanju z vodami v Sloveniji.

 

Spletni portal vode

Vodni kataster

 


< JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE »GOŠO 3« IN VABILO NA INFORMATIVNI DAN