22.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SONČNE ELEKTRARNE ZA SLOVENSKE OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Javni zavod Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka (COVEVO), je vlada RS ustanovila z namenom vzpodbujanja uporabe obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije in hkrati s pomočjo Centra zagotavljati izpolnjevanje usmeritev in resolucij EU oz. Republike Slovenije na področju obnovljivih virov, učinkovite rabe energije in ekonomije vodika.


Tako kot druge države članice EU, je tudi Slovenija odgovorna za trajnostni razvoj, energetsko učinkovitost in vključitev v svoj energetski mix 20 % elektrike proizvedene iz obnovljivih virov do leta 2020. To je eden od razlogov, da vam želimo predstaviti projekt, »Sončne elektrarne za osnovne in srednje šole«. COVEVO skupaj z Združenjem občin Slovenije vabi slovenske občine k sodelovanju pri projektu »Sončne elektrarne za Slovenske osnovne in srednje šole« Slovenija ima v javnih ustanovah, v tem primeru šolah, velik potencial za proizvodnjo elektrike iz fotovoltaike (FV), saj je v Sloveniji 1067 šol, s 360.000 m2 južno ležečih streh kjer je lahko zgrajenih (odvisno od naklona streh) več kot 30 MWp sončnih fotonapetostnih elektrarn oz. proizvedeno 32,5 GWh elektrike letno in s tem privarčevano 42.200 ton CO2 vsako leto obratovanja sončnih elektrarn (v kolikor primerjamo z izpustom CO2 iz termoelektrarn na lignit – denimo TEĹ ). Ta električna proizvodnja je enaka konstantni proizvodnji 4.7 MW kar predstavlja 0.25 % skupne električne proizvodnje v Sloveniji. Celoten projekt se bo odvijal na državnem in občinskem nivoju. Tak pristop bo omogočal vključevanje v projekt osnovnim in srednjim šolam, saj so finančno vezane na občine, slednje pa na ministrstvo za šolstvo in šport. Cilj projekta je izboljšanje voznega parka vlade, občin in predsednika države, ter s privarčevanim denarjem postaviti sončne elektrarne na slovenske osnovne in srednje šole. Fokus celotnega projekta pa je poviševanje zavedanja med učenci, starši ter širšo javnostjo na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Partner v projektu je Skupina BMW iz Nemčije, s podružnico BMW Slovenija. BMW želi ob tej priložnosti slovenskim občinam omogočiti testiranje vozil. Županom bodo v testiranje za obdobje 1 meseca ponujena vozila BMW, opremljena s tehnologijo BMW EfficientDynamics, ki prispeva k zmanjševanju porabe goriva in izpusta emisij CO2. V dogovoru s COVEVO, pa bo BMW v drugi fazi projekta, od septembra 2009, ponudil občinam vozila v uporabo v zameno za vlaganje v sončne elektrarne na Osnovnih šolah. Ker je projekt kompleksen, bi vam ga radi konkretno predstavili. V naslednjih dneh vas bo kontaktiral pooblaščeni prodajalec BMW z vabilom na podrobno predstavitev projekta s strani predstavnika COVEVO, mag. Jureta Lebna, ter na preizkus vozil. Predstavitev projekta bo potekala v predstavništvih BMW katera pokrivajo vašo občino. Med samo predstavitvijo projekta bo tudi čas za odgovore na vsa vaša vprašanja. čŒe imate kakšna vprašanja že v naprej, prosim kontaktirajte mag. Jureta Lebna po telefonu 041 353 874 ali na elektronski naslov jure.leben@covevo.si .


< ZAHTEVA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PODROČJU ŠOLSTVA V SKLADU Z DOLOČIILI ZFO