14.08.2014 Starost: 8 let

ŠOLE PREJELE SOGLASJE K FINANČNIM NAČRTOM

Ljubljana, 14. 8. 2014 - Po nekaterih zapletih pri pripravi finančnih načrtov nekaterih šol so zdaj vsi javni zavodi na področju osnovnega šolstva prejeli soglasje k načrtom, je na novinarski konferenci sporočil državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Aljuš Pertinač. Načrte so popravili po navodilih ministrstva, a zgodba z vprašanjem sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij s tem še ni končana.


Na podlagi zakona o izvrševanju proračunov so morali javni zavodi s področja osnovnega šolstva, torej osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter glasbene šol, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v soglasje poslati program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2014. Zapletlo pa se je, ker nekatere šole za pripravo načrtov niso prejele izhodišč od občin, ki jih kot njihovi ustanovitelji tudi financirajo, oziroma je bil v teh izhodiščih načrtovan primanjkljaj prihodkov iz naslova izplačila prvega obroka poplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Kot vir za ta primanjkljaj so nekateri navedli ministrstvo za izobraževanje, saj so prepričani, da bi moralo ta sredstva prispevati ministrstvo.

 

A vlada se je odločila, da za to ne bo namenila dodatnih sredstev, zato ministrstvo k tako pripravljenim načrtom ni moglo podati soglasja. Občine so pozvali, da pošljejo šolam spremenjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov, in s šolami v teh počitniških dneh usklajevali načrte. Tako imajo zdaj vse javne osnovne šole potrebna soglasja in lahko normalno načrtujejo svoje delo.

 

Če načrti ne bi bili pripravljeni v skladu z navodili, bi moralo ministrstvo po besedah državnega sekretarja zavrniti izdajo soglasja, kar bi pomenilo zmanjšanje financiranja s strani ministrstva na 80 odstotkov realiziranih izdatkov preteklega leta in omejitve pri zaposlovanju.

 

Omenjena rešitev pa po besedah državnega sekretarja ne prejudicira, kdo bo kril drugi obrok poplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ki ga bo treba izplačati februarja 2015.

 

 


< BRUSELJ BO SPROSTIL 183 MILIJONOV EVROV EVROPSKIH SREDSTEV