20.01.2019 Starost: 4 let

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Ljubljana, 22.1.2019 - Ministrstvo za zdravje nam je v vednost poslalo dopis, v katerem obveščajo, da bodo tudi v letu 2019 pristopili k objavi javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.


Predviden predmet sofinanciranja v letošnjem letu je izgradnja vzletišča za helikopter nujne medicinske pomoči (helipod). Gre za točke, ki so določene za pristanek helikopterja v bližini zdravstvenih domov, kjer se zaradi večjih razdalj od urgentnih centrov bolnišnic pogosto izvaja tovrstna oblika reševanja.

Pogoji za izgradnjo ne zahtevajo velikih investicijskih vlaganj, imajo pa veliko dodano vrednost z vidika letalske varnosti in hitrosti oskrbe nujnih stanj prebivalcev. Podobno kot v zadnjih nekaj letih, je tudi letos izbrani predmet sofinanciranja predviden v duhu zagotavljanja in optimiziranja sistema nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji.

Ker bi zaradi časovne omejitve projekta ter narave predvidenega predmeta sofinanciranja, k razpisu oz. določitvi meril in pogojev za prijavo občin želeli pristopiti čim prej, so občinam kot informativno poizvedbo pošiljamo kratek vprašalnik.

Celotno obvestilo je na voljo TU.

                                                    * * *


< V OBALNO-KRAŠKI REGIJI ŽUPANI IZPOSTAVILI POMEN VODOOSKRBE KRAŠKIH IN OBALNIH OBČIN TER TEŽAVE PRI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV