05.05.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SODELUJTE PRI POSVETOVANJU O ČEZMEJNEM SODELOVANJU V EVROPI!

Bruselj 4.5.2010 - Odbor regij je danes začel vseevropsko posvetovanje regij in mest o predpisih EU s področja čezmejnega sodelovanja. Posvetovanje, ki ga soorganizirajo Evropska komisija, tri zaporedna predsedstva Sveta EU in program INTERACT, se je uradno začelo s konferenco v CĂĄceresu v Ĺ paniji. Rezultati bodo upoštevani pri pregledu zakonodaje EU na tem področju, ki je predvidena leta 2011.


Na pobudo Odbora regij Evropska unija od leta 2006 lokalnim in regionalnim oblasti nudi namensko orodje za čezmejno sodelovanje, in sicer evropsko združenje za teritorialno sodelovanje ali EZTS. Regije in mesta, ki želijo razvijati skupne projekte, lahko ustanovijo EZTS brez velikih upravnih ovir ali postopkov odobritve pri nacionalnih oblasteh. Kot pravna oseba s trdno organizacijo lahko zaprosijo za kakršna koli sredstva EU ali nacionalno financiranje ter ga povežejo z zasebnim financiranjem v okviru javno-zasebnih partnerstev. Revizija uredbe o EZTS je priložnost, da se z upoštevanjem lokalnih izkušenj ta koncept še izboljša.

Vprašalnik za posvetovanje je namenjen državam članicam EU, že ustanovljenim EZTS in EZTS v ustanavljanju, lokalnim in regionalnim oblastem ter drugim zainteresiranim stranem. V središču so predvsem doslej pridobljene izkušnje in pravna vprašanja, ki bi jih bilo treba obravnavati v okviru revizije. Z vprašalnikom naj bi ugotovili tudi konkretno dodano vrednost in prihodnji potencial EZTS.

Ugotovitve posvetovanja bodo predstavljene oktobra v Bruslju v okviru dogodka OPEN DAYS in vključene v mnenje na lastno pobudo Odbora regij o pregledu uredbe o EZTS. Mnenje, ki ga bo pripravil Alberto NĂşñez FeijĂło (ES/EPP), predsednik avtonomne skupnosti Galicije, naj bi Odbor regij predvidoma sprejel na plenarnem zasedanju v začetku leta 2011.

Vprašalnik za posvetovanje in dodatne informacije v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletni strani www.cor.europa.eu/egtc. Odgovore lahko do 20. julija pošljete na e-naslov egtc@cor.europa.eu.


Ozadje:
Razvoj čezmejnih projektov na regionalni in lokalni ravni je bil včasih težaven in dolgotrajen proces, saj je bil pogosto povezan s pogajanji nacionalnih vlad o dvostranskih državnih sporazumih.

Zato je Odbor regij leta 2002 institucije EU pozval, naj oblikujejo trden pravni okvir za čezmejno sodelovanje v Evropi. Po intenzivnih prizadevanjih OR je bila julija 2006 končno sprejeta uredba EU o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS).

Regionalne in lokalne oblasti v Evropi so doslej ustanovile 13 EZTS, mnogo pa jih je še v pripravi. Tako je na primer nov model sodelovanja utrl pot prvi evropski bolnišnici s skupnim upravljanjem na francosko-španski meji v Pirenejih. Seznam obstoječih in načrtovanih EZTS je na voljo na spletni strani OR.


< ŽUPANI ZA VEČ KOT 20-ODSTOTNO ZMANJŠANJE IZPOSTOV CO2