13.02.2017 Starost: 5 let

SOCIALNO VARSTVENE STORITVE - METODOLOGIJA OBLIKOVANJA CEN IN OMEJITEV DEDOVANJA

Ljubljana, 13. 2. 2017 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je posredovalo odgovor na poziv Združenja občin Slovenije za spremembe na področju socialno varstvenih storitev in predstavilo aktivnosti, ki jih izvajajo v ta namen.


V začetku decembra je Združenje občin Slovenije Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo dopis, v katerem smo opozorili na visoke stroške občin iz naslova socialno varstvenih storitev, predvsem institucionalnega varstva v domovih za ostarele. Spomnili smo, da se je v okviru pogajanj o financiranju občin v minulih letih, ko smo se predstavniki občin in Vlade RS dogovarjali o zniževanju finančnih, administrativnih idr. obveznostih občin, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavezalo k spremembi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ministrstvo smo zato vprašali, katere aktivnosti je ministrstvo že izvedlo na tem področju, ali so spremembe pravilnika že pripravljene oz. kdaj jih lahko pričakujemo.

 

Izpostavili smo še nekatera druga opozorila občin. Občine nimajo vpliva, v kateri zavod bo nameščen njihov občan. Prav tako občine določen delež svojih sredstev izgubljajo zaradi omejitev dedovanja na dve tretjini premoženja zapustnika, zato smo pozvali k odpravi omejitve.

 

Ta teden smo prejeli odgovor ministrstva. Med drugim so zapisali, da so v začetku 2016 pristopili k spremembam Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev. Oblikovane so bile delovne skupine, ki so pripravile predloge sprememb. Tem so nasprotovali v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, izrazili so željo k celoviti pripravi sprememb pravilnikov ter se zavezali k pripravi predlogov sprememb, ki jih na ministrstvu še čakajo. Ministrstvo pripravlja tudi spremembe na področju pomoči na domu.

 

Celoten odgovor ministrstva si lahko preberete tukaj.

 

 

 

 


< DOGOVOR O POVPREČNINI TUDI TOKRAT NE BO PODPISAN