02.10.2013 Starost: 7 let

DRŽAVA NAJ PRIČAKUJE TEŽAVE PRI POBIRANJU DAVKA NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 2. 10. 2013 - Občine predlagajo, naj se nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki so ga doslej pobirale, še nekaj časa ohrani. Predsednik ZOS predlaga naj vlada vzporedno uvede še del davka, ki se bo stekal v državni proračun. K temu dodaja, da bi bil to zmernejši prehod v novo obdavčitev. Občine se tega vladnega eksperimenta bojijo z dveh vidikov, in sicer z vidika prihodkov občin in z vidika obremenitev davčnih zavezancev. Vlada vztraja pri prvem pobiranju nepremičninskega davka že sredi prihodnjega leta in zato so si tudi občine, poleg kmetov, izposlovale odpustek.


 

Pričakovati je, da bo imela država precejšnje težave pri pobiranju nepremičninskega davka. Kot so zapisali v predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2014, naj bi država pobrala 205 milijonov evrov. Predlog proračuna je že v obravnavi v državnem zboru, predlog zakona o davku na nepremičnine (v nadaljevanju: zakon) pa še ni prišel do vladne obravnave in glede na to, da naj bi se, po pisanju medijev, pristojni z ministrstva za finance ponovno usedli za pogajalsko mizo s predstavniki občin in kmetov, ni pričakovati, da bo vlada kaj kmalu obravnavala predlog zakona.

 

V zadnjem predlogu zakona je zapisano, da bodo občine v prehodnem obdobju, in sicer v letih 2014 in 2015, dobile tolikšen delež nepremičninskega davka, ki bo enak znesku leta 2012 pobranemu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, davka na premoženje in s pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Predsednik ZOS je prepričan, da je finančno ministrstvo napačno ovrednotilo prihodke iz naslova davka na nepremičnine. Z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča so občine do sedaj pobrale okoli 192 milijonov evrov. Z davkom na nepremičnine bi občine, ob predpostavki, da davčne stopnje ostanejo enake sedaj predlaganim, zbrale približno 190 milijonov. Je pa od tega zneska treba odšteti dobrih 40 milijonov evrov nepremičninskega davka, ki ga bodo morale občine kot lastnice nepremičnin zaračunati same sebi in ga tako polovico nakazati v državni proračun.

Občine so si izposlovale prehodno obdobje, v katerem bodo dobivale enak znesek davka kot doslej. To pa z razlogom, da ne bi same nosile posledic tega t.i. vladnega eksperimenta. Prehodno obdobje pomeni, da bo država prevzela vsa tveganja zaradi uvedbe nepremičninskega davka, saj je pri njegovem pobiranju pričakovati velike težave. Ne gre pozabiti izkušenj, ki jih imajo občine s pobiranjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Ko so občine zavezancem izdale odločbe o odmeri, se jih je več kot polovica pritožila, kar predstavlja nek vzorec, ki se bo z veliko verjetnostjo ponovil tudi pri pobiranju tega davka in tako bo treba denar tudi vračati.

Predsednik ZOS poudarja in opozarja, da bo GURS zasut s pritožbami davčnih zavezancev, ko bodo ti prejeli podatke o vrednosti njihovih nepremičnin in hkrati tudi informativni izračun davka. Izračuna naj bi davčni zavezanci prejeli predvidoma 1. februarja 2014.

* * *

 

 

 


< PRORAČUNSKA SEJA VLADE RS - DOLOČENA POVPREČNINA IN VIŠINA INVESTICIJ OBČINAM