22.08.2014 Starost: 8 let

SNEMANJE SEJ OBČINSKEGA SVETA

Ljubljana, 22. 8. 2014 - Informacijski pooblaščenec nam je poslal dopis, v katerem naproša za spoštovanje zakonskih določil glede snemanja sej občinskih svetov in nadaljnjo obdelavo posnetkov.


Informacijski pooblaščenec je na prošnjo nekaterih občin v preteklosti že izdal nekaj mnenj v zvezi z dopustnostjo snemanja sej občinskih svetov in nadaljnjo obdelavo posnetkov. Nadalje ugotavljajo, da vse občine niso seznanjene z mnenjem, ki se že več let ne spreminja.

Za vsak poseg v varstvo osebnih podatkov je ptreben pravni temelj in za osebni podatek se šteje vsak poatek, ki posameznika določa ali ga dela določljivega. Pravica do varstva osebnih podatkov temelji na možnosti posameznika, da sam odloča komu in za katere namene bo prepustil določene svoje osebne podatke. V primeru snemanja sej občinskih svetov in/ali drugih sestankov, morajo biti posamezniki predhodno seznanjeni kdo bo upravljavec in kdo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oz. za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali.

Mnenji o dopustnosti snemanja sej občinskih svetov:

* * *


< 20. AVGUSTA SE IZTEČE ROK ZA ODPRTJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV PRED LOKALNIMI VOLITVAMI