12.06.2014 Starost: 6 let

SMRDELJ NA ODBORU ZA GOSPODARSTVO OPOZORIL NA NEUSTREZNOST VLADNEGA SKLEPA GLEDE 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 12. 6. 2014 - Odbor DZ za gospodarstvo je zavrnil predloge sklepov za četrtkovo izredno sejo DZ o kohezijskih projektih. Potem ko je vlada v torek občine pozvala, naj s projekti nadaljujejo, sredstva pa da bodo dobila povrnjena, je predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj opozoril, da pogodb z izvajalci ni mogoče podpisati, če ni izdanih odločb.


12. junija bo na zahtevo ene od poslanskih skupin na izredni seji Državnega zbora RS obravnavana problematika  izvajanja okoljskih projektov, sofinanciranih iz kohezijskih sredstev finančne perspektive 2007 – 2013. Odbor DZ za gospodarstvo je obravnaval predloge priporočil oziroma sklepov in jih z večino zavrnil.

 

V okviru zavrnjenih sklepov so med drugim predlagali, da bi DZ vladi priporočil, naj preveri, katerim občinam, ki imajo odločbe o sofinanciranju, projektov ne bo uspelo izvesti in počrpati denarja, ter sredstva prerazporedi na druge projekte, ki so pripravljeni za izvedbo.

 

Vladi bi tudi priporočili, naj pri operativnem programu za naslednjo finančno perspektivo zagotovi dovolj denarja tudi za izvedbo projektov, ki jih je okoljsko ministrstvo odobrilo. Vlada naj pripravi tudi poročilo o aktivnostih za sprostitev zamrznjenih 185 milijonov evrov, bi priporočili.

 

DZ bi po predlogu vlado tudi pozval, naj do 30. junija zagotovi izdajo odločb iz sedanje in nove finančne perspektive za sedem projektov, ki jih je mogoče začeti izvajati: za izboljšavo vodovodnega sistema na osrednjem Dolenjskem ter oskrbe s pitno vodo Ljubljanice (dva sklopa), na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje, na območju Domžale-Kamnik in na območju Suhe Krajine. Za preostale štiri projekte - oskrbe s pitno vodo na porečju Drave ter odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja (dva sklopa) ter na območju Domžale Kamnik - pa naj se odločbe izdajo po pregledu s pomočjo evropske pobude Jaspers.

 

Vlada je v torek občine pozvala, naj začnejo z izvedbo projektov in jih financirajo iz občinskih virov, projekti pa da bodo prednostno uvrščeni za financiranje v finančni perspektivi 2014-2020 oz. če bi se pokazale dodatne možnosti, bi bili sofinancirani iz operativnega programa v obdobju 2007-2013.

 

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je dejal, da občine ne morejo zagotoviti vseh potrebnih sredstev iz lastnih proračunov. Druga možnost, da bi javna naročila delno izvedli, glede na Zakon o javnem naročanju in prakso revizijske komisije tudi ni izvedljiva. Edina podlaga za podpis izvajalskih pogodb bi bile izdane odločbe, je dodal.

 

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo in okolje Andreja Jerina je povedala, da novih pravic porabe, na podlagi katerih bi lahko izdali odločbe za sofinanciranje iz obdobja 2007-2013, v proračunu ni. Prav tako pa še ni podlage za izdajo odločb za sofinanciranje iz obdobja 2014-2020, ker še ni sklenjen partnerski sporazum z Evropsko komisijo o novi finančni perspektivi.

 


< PROŠNJA BIH ZA POMOČ PRI ODPRAVI POSLEDIC POPLAV