13.02.2017 Starost: 6 let

SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ

Smernice za javno naročanje gradenj so pripravili na Ministrstvu za javno upravo v sodelovanju z GZS in OZS ter mnogimi drugimi deležniki s področja gradbeništva. Na voljo so vsem deležnikom kot orodje in zbirka priporočil za lažje delo na področju javnih naročil v gradbeništvu.


Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), vsebujejo pa pravne podlage, ki so pomembne pri javnem naročanju gradenj, napotila za vodenje in načrtovanje gradnje, način izračuna ocenjene vrednosti, prav tako zajemajo primerne načine določanja pogojev za sodelovanje, tako tehničnih, kot tudi kadrovskih in finančnih. Vsebujejo tudi primere ustreznega definiranja referenc za različne objekte. Velik poudarek smernic je zlasti na naboru in opisu meril za izbor ponudnika, ki niso zgolj kakovostne narave, temveč tudi okoljske in socialne. Smernice pojasnijo tudi vidike neobičajnih nizkih ponudb in napotila glede primerne uporabe gradbene pogodbe. 

Smernice za javno naročanje gradenj so na voljo tukaj.

 


< SOCIALNO VARSTVENE STORITVE - METODOLOGIJA OBLIKOVANJA CEN IN OMEJITEV DEDOVANJA