04.10.2017 Starost: 4 let

SMERNICE SVETA EVROPE ZA SPODBUJANJE UDELEŽBE DRŽAVLJANOV PRI POLITIČNEM ODLOČANJU

Ljubljana, 4.10.2017 - Ministrstvo za javno upravo obvešča,da je Odbor ministrov Sveta Evrope dne 27. septembra 2017 sprejel dokument »Smernice za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju«.


Nove smernice skupaj z drugimi obstoječimi besedili, kot sta Priporočilo o pravnem statusu nevladnih organizacij v Evropi in Kodeks dobre prakse za udeležbo državljanov v postopku odločanja, zdaj predstavljajo trdno podlago za vlade in civilne strukture, da skupaj okrepijo demokracijo.

Smernice je Služba že predstavila na strokovnem posvetu »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled«, ki je bil izveden v juniju, enako bomo storili na ponovitvi posveta.

Več si lahko pogledate na povezavi: http://www.coe.int/en/web/good-governance/-/civil-participation-in-decision-making-in-the-spotlight

 


< POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU POGREBNE PRISTOJBINE