14.07.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SLOVENSKE OBČINE V ŠTEVILKAH

Ljubljana, 14. 7. 2010 - Statistični urad RS je pripravil novo izdajo publikacije Slovenske številke v občinah. V lanskem letu so izdali tiskano publikacijo, ker pa se je obseg gradiva z nadgradnjo lansko letne izdaje povečal, je letošnja izdana v elektronski obiki.


 

V letošnji izdaji publikacije Slovenske občine v številkah je za vsako občino posebej pripravljen:

- članek, v katerem so predstavljeni izbrani podatki in kazalniki za posamezno 

  občino;

- starostna piramida;

- tabele in kazalniki;

- tematski članki iz izbranih vsebinskih področij (prebivalstvo, izobraževanje, trg 

  dela, socialna zaščita, turizem, stanovanja), v katerih je podan primerjalni pregled

  po občinah. 

 

Publikacija je dostopna na spletni strani Statističnega urada RS.

 

* * *


< VEČ JAVNIH SREDSTEV ZA ŠIRJENJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ